Παραγραφή στην 4ετία και για την αποδοχή των ηλεκτρονικών τιμολογίων στις επιχειρήσεις. | i-spirit
Support 2103009907

Παραγραφή στην 4ετία και για την αποδοχή των ηλεκτρονικών τιμολογίων στις επιχειρήσεις.

Κατηγορία: 

Μια σειρά από κίνητρα προσφέρει το κράτος στον βωμό της ψηφιακής μεταρρύθμισης σε όλες τις επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες.

Ένα εξ αυτών είναι η μείωση της παραγραφής στην 4ετία, για όσες επιχειρήσεις επιλέξουν την ψηφιακή αποδοχή παραστατικών, σε περίπτωση που κάποιος προμηθευτής τους αποστείλει ηλεκτρονικό τιμολόγιο μέσω κάποιου παρόχου.

Στο ΦΕΚ A’ 128/30.06.2020 σελίδα 2677 του Α48/3 αναφέρει ότι ο χρόνος παραγραφής μειώνεται στα 4 έτη και για τις οντότητες που επιλέξουν ότι μπορούν να λαμβάνουν αν αυτό χρειαστεί, μέσω οποιουδήποτε παρόχου, ηλεκτρονικά παραστατικά. Δείτε το ΦΕΚ

Η ψηφιακή παραλαβή των παραστατικών, δεν επιβαρύνει με κόστος τον λήπτη. Η επιχείρηση δηλώνει ότι αποδέχεται την παραλαβή ηλεκτρονικών τιμολογίων από πάροχο καθώς και την δυνατότητα επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων από την Α.Α.Δ.Ε

Δείτε εδώ το video για την ενεργοποίηση της υπηρεσίας.

 

 

ΑΠΟΔΟΧΉ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΏΝ ΜΈΣΩ ΠΑΡΌΧΟΥ I-SPIRIT MYDATA