Νέες λειτουργίες για την πλήρη διαχείριση αποθήκης στην εφαρμογή i-spirit | i-spirit
Support 2103009907

Νέες λειτουργίες για την πλήρη διαχείριση αποθήκης στην εφαρμογή i-spirit

Κατηγορία: 

Συνοπτικά οι αλλαγές και οι προσθήκες στην έκδοση inventory για την διαχείριση αποθέματος. Οι δυνατότητες περιλαμβάνονται στις εκδόσεις : Commercial και business 

 1. Αποθήκη, κατηγορίες/Υποκατηγορίες Ειδών &Τύποι παραστατικών.
 2. Κινήσεις Αποθήκης που διαχειρίζονται με τα κατάλληλά παραστατικά  για την μεταβολή ποσότητας και αξίας όπου απαιτείται και ανάλογα με την φύση του παραστατικού. Περιλαμβάνονται οι μαζικοί μετασχηματισμοί δελτίων αποστολής.
 3. Κινήσεις αποθήκης, υπολογισμός τρέχουσας αξίας αποθέματος με την μεσοσταθμική τιμή (κόστους).
 4. Αυτόματη Εισαγωγή και ενημέρωση ειδών και υπηρεσιών από αρχείο που περιλαμβάνει τιμές πώλησης και κόστους, tags, αξία απογραφής κ.α.  
 5. Φυσική απογραφή κατά την αρχική εισαγωγή ειδών ποσότητας και αξίας.
 6. Φυσική απογραφή με δυνατότητα εξαγωγής του λογιστικού υπολοίπου και επανα - εισαγωγής με διόρθωση ποσότητας  και τιμής κόστους με βάση τα ευρήματα της απογραφής αλλά και ταυτόχρονη εισαγωγή νέων ειδών όπου απαιτείται.
 7.  
 8. Οθόνη μαζικής επεξεργασίας Ειδών, ενημέρωση λιστών Κατηγορίας κ.α.
 9. Μαζική επεξεργασία ειδών με δυνατότητα μεταβολής των διαθέσιμων πεδίων. 
 10. Εμφάνιση πεδίου Ποσότητα αποθέματος κατά την έκδοση του παραστατικού.
 11. Παράθυρο επεξεργασίας είδους, εμφάνιση κινήσεων είδους στην αποθήκη.
 12. Προσθήκη δυνατότητας χρήση Ετικετών (tags) για εύκολη αναζήτηση ή σχεδιασμό εκτυπώσεων.
 13. Νέες  Αναφορές αποθήκης: Κινήσεις Ειδών Αποθήκης  και Υπόλοιπα ειδών αποθήκης απογραφής ποσότητα και αξία.

 

Παρακάτω αναφέρουμε ορισμένες εξ αυτών ενδεικτικά: 

 1. Ενεργοποίηση ειδών για τη συμμετοχή στη διαχείριση Αποθήκης. 

 2. Καταγραφή κινήσεων και αλλαγή τιμών αποθέματος.

 3. Απογραφή Περιόδου.

 4. Αναφορά «Κινήσεων αποθήκης» για κάθε είδος.

Και αναλυτικά 

 

1) Ενεργοποίηση ειδών για τη συμμετοχή στη διαχείριση Αποθήκης 

Τα είδη των κατηγοριών Εμπορευματα και Προϊόντα, ενεργοποιούνται στη διαδικασία διαχείρισης αποθήκης με τους παρακάτω τρόπους:
Α.1) Κατά την μαζική προσθήκη νέων ειδών από excel:

Α-2) από το παράθυρο επεξεργασίας υπάρχοντος Είδους

Α-3) μαζικά, από την οθόνη της λίστας Ειδών

2) Καταγραφή κινήσεων και αλλαγή τιμών αποθέματος

Για ένα είδος που συμμετέχει στη διαχείριση αποθήκης, οι τιμές του αποθέματος αλλάζουν με τις παρακάτω ενέργειες:

Β-1) Κατά την έκδοση παραστατικού
Με τη συμμετοχή στους παρακάτω τύπους παραστατικών, καταγράφονται οι μεταβολές της ποσότητας και αξίας του αποθέματος του είδους.

Β-2) Κατά τη Φυσική απογραφή είδους, για τη διόρθωση τιμών
Δίνεται η δυνατότητα αλλαγής της ποσότητας ή αξίας ενός είδους, για μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή.
Αν η παραπάνω ενέργεια αφορά σε παρελθοντική ημερομηνία, τότε ενημερώνονται δυναμικά τα υπόλοιπα ποσότητας και αξίας των ήδη καταγεγραμμένων κινήσεων που έπονται χρονικά.

3) Απογραφή Περιόδου

Γ-1.Η εφαρμογή διατηρεί συγκεκριμένη ημερομηνία Απογραφής (31/12), η οποία μπορεί να αλλαχθεί από το χρήστη για κάθε έτος.

Δίνεται η δυνατότητα παραγωγής αναφοράς "Απογραφής ειδών αποθήκης", με τις αντίστοιχες τιμές αποθέματος για κάθε είδος, παρέχοντας ουσιαστικές πληροφορίες ελέγχου.

4) Αναφορά «Κινήσεων αποθήκης» για κάθε είδος

Δίνεται η δυνατότητα παραγωγής αναφοράς, του ιστορικού κινήσεων ενός είδους, για συγκεκριμένη ημερολογιακή περίοδο και
- αναλυτική εικόνα ανά τύπο κίνησης (Πώληση/Αγορά/Φυσική απογραφή)
- πεδία μεταβολής/τρέχουσας ποσότητας και αξίας, τιμής μονάδας
- συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικό παραστατικό κίνησης, συναλλασσόμενος
- συνολικά υπόλοιπα από την αρχή περιόδου (από την τελευταία Απογραφή)

Οι νέες λειτουργίες θα μπορούν να γίνουν χρήση τουλάχιστον από την έκδοση commercial (και μετά). Οι ήδη χρήστες της εφαρμογής θα μπορούν σε μικρό εύλογο χρονικό διάστημα, να αναβαθμίσουν την εφαρμογή i-spirit που διαθέτουν (σε περίπτωση που έχουν την έκδοση sales) στις προνομιακές τιμές της έκδοσης commercial * που είναι 160€ /έτος πλέον ΦΠΑ σε περίπτωση προαγοράς διετή συνδρομή  199€/ έτος με ετήσια συνδρομή και περιλαμβάνει στην ειδική προσφορά μας το κόστος της εγκατάστασης-πραμετροποίησης-εκπαίδευσης και υποστήριξης.
Η αναβάθμιση μπορεί να γίνει και με χρήση voucher για όσους έχουν επιδοτηθεί από τo Πρόγραμμα I «Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ».

Εδώ μπορείτε να δείτε το  Video παρουσίασης inventory 

 

 

 

 

Επόμενες βελτιώσεις 

 • multi User 
 • Απλογραφικά Βιβλία «Λογιστικό γραφείο» 
 • mobile App για την απομακρυσμένη χρήση της εφαρμογής 
Πληρη διαχειριση αποθηκης i-spirit