Νέες λειτουργίες για την πλήρη διαχείριση αποθήκης στην εφαρμογή i-spirit | i-spirit
Επικοινωνία 210-3009907
Υποστήριξη 2103009907

Νέες λειτουργίες για την πλήρη διαχείριση αποθήκης στην εφαρμογή i-spirit

Κατηγορία: 

Προστίθενται εντός λίγων ημερών λειτουργίες στην εφαρμογή i-spirit για την πλήρη διαχείριση των ειδών αποθήκης που αφορά κυρίως εμπορικές επιχειρήσεις.

Παρακάτω αναφέρουμε ορισμένες εξ αυτών ενδεικτικά: 

  1. Ενεργοποίηση ειδών για τη συμμετοχή στη διαχείριση Αποθήκης. 

  2. Καταγραφή κινήσεων και αλλαγή τιμών αποθέματος.

  3. Απογραφή Περιόδου.

  4. Αναφορά «Κινήσεων αποθήκης» για κάθε είδος.

 

1) Ενεργοποίηση ειδών για τη συμμετοχή στη διαχείριση Αποθήκης 

Τα είδη των κατηγοριών Εμπορευματα και Προϊόντα, ενεργοποιούνται στη διαδικασία διαχείρισης αποθήκης με τους παρακάτω τρόπους:
Α.1) Κατά την μαζική προσθήκη νέων ειδών από excel:

Ενεργοποίηση ειδών για τη συμμετοχή στη διαχείριση Αποθήκης

Α-2) από το παράθυρο επεξεργασίας υπάρχοντος Είδους
αποθήκη i-spirit  από το παράθυρο επεξεργασίας υπάρχοντος Είδους

Α-3) μαζικά, από την οθόνη της λίστας Ειδών

2) Καταγραφή κινήσεων και αλλαγή τιμών αποθέματος

Για ένα είδος που συμμετέχει στη διαχείριση αποθήκης, οι τιμές του αποθέματος αλλάζουν με τις παρακάτω ενέργειες:

Β-1) Κατά την έκδοση παραστατικού
Με τη συμμετοχή στους παρακάτω τύπους παραστατικών, καταγράφονται οι μεταβολές της ποσότητας και αξίας του αποθέματος του είδους.

Κατά την έκδοση παραστατικού

Β-2) Κατά τη Φυσική απογραφή είδους, για τη διόρθωση τιμών
Δίνεται η δυνατότητα αλλαγής της ποσότητας ή αξίας ενός είδους, για μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή.
Αν η παραπάνω ενέργεια αφορά σε παρελθοντική ημερομηνία, τότε ενημερώνονται δυναμικά τα υπόλοιπα ποσότητας και αξίας των ήδη καταγεγραμμένων κινήσεων που έπονται χρονικά.

3) Απογραφή Περιόδου

Γ-1.Η εφαρμογή διατηρεί συγκεκριμένη ημερομηνία Απογραφής (31/12), η οποία μπορεί να αλλαχθεί από το χρήστη για κάθε έτος.

Δίνεται η δυνατότητα παραγωγής αναφοράς "Απογραφής ειδών αποθήκης", με τις αντίστοιχες τιμές αποθέματος για κάθε είδος, παρέχοντας ουσιαστικές πληροφορίες ελέγχου.

4) Αναφορά «Κινήσεων αποθήκης» για κάθε είδος

Αναφορά «Κινήσεων αποθήκης» για κάθε είδος

Δίνεται η δυνατότητα παραγωγής αναφοράς, του ιστορικού κινήσεων ενός είδους, για συγκεκριμένη ημερολογιακή περίοδο και
- αναλυτική εικόνα ανά τύπο κίνησης (Πώληση/Αγορά/Φυσική απογραφή)
- πεδία μεταβολής/τρέχουσας ποσότητας και αξίας, τιμής μονάδας
- συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικό παραστατικό κίνησης, συναλλασσόμενος
- συνολικά υπόλοιπα από την αρχή περιόδου (από την τελευταία Απογραφή)

Οι νέες λειτουργίες θα μπορούν να γίνουν χρήση τουλάχιστον από την έκδοση commercial (και μετά). Οι ήδη χρήστες της εφαρμογής θα μπορούν σε μικρό εύλογο χρονικό διάστημα, να αναβαθμίσουν την εφαρμογή i-spirit που διαθέτουν (σε περίπτωση που έχουν την έκδοση sales) στις προνομιακές τιμές της έκδοσης commercial * που είναι 160€ /έτος πλέον ΦΠΑ σε περίπτωση προαγοράς διετή συνδρομή  199€/ έτος με ετήσια συνδρομή και περιλαμβάνει στην ειδική προσφορά μας το κόστος της εγκατάστασης-πραμετροποίησης-εκπαίδευσης και υποστήριξης.
Η αναβάθμιση μπορεί να γίνει και με χρήση voucher για όσους έχουν επιδοτηθεί από τo Πρόγραμμα I «Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ».

Επόμενες βελτιώσεις 

  • multi User 
  • Απλογραφικά Βιβλία «Λογιστικό γραφείο» 
  • mobile App για την απομακρυσμένη χρήση της εφαρμογής 
Πληρη διαχειριση αποθηκης i-spirit