Ακυρωτικά τιμολόγια | i-spirit
Support 2103009907

Ακυρωτικά τιμολόγια

Κατηγορία: 

Πότε μπορεί να εκδοθεί ακυρωτικό στοιχείο ή (ακυρωτικό τιμολόγιο - ακυρωτικό δελτίο κοκ),  από μια επιχείρηση (οντότητα) 

 • To στοιχείο αφορά μόνο την επιχείρηση για την τακτοποίηση των λογιστικών της εγγραφών. Εκδίδεται μόνο όταν δεν έχει πραγματοποιηθεί η συναλλαγή . Το σωστό είναι να μην έχουν φύγει τα εμπορεύματά της από την πόρτα της επιχείρησης.

Χρειάζεται σήμανση από φορολογικό μηχανισμό το ακυρωτικό στοιχείο; 

 • Σε περίπτωση που έχει σήμανση από φορολογικό μηχανισμό το αρχικό παραστατικό που θα ακυρώσετε, προτείνουμε να έχει σήμανση και το ακυρωτικό του.

Τι πρέπει να αναφέρει το ακυρωτικό στοιχείο;

 • Πρέπει να αναφέρει όλες τις πληροφορίες του αρχικού παραστατικού (Αριθμό, ημερομηνία, ποσά). Το ακυρωτικό πρέπει να είναι ακριβώς ίδιο με το αρχικό και όχι μέρος του.

Πρέπει να αποτυπωθεί λογιστικά το αρχικό παραστατικό και το ακυρωτικό του

 • Δεν είναι απαραίτητο. Για να μην αλλοιώνονται τα ποσά, συνήθως το ακυρωτικό τιμολόγιο λογίζεται με μείον μόνο στην εμπορική διαχείριση και δεν ενημερώνει την λογιστική.​​

Ενημερώνει το ακυρωτικό τα #myDATA ή την Μ.Υ.Φ

 • Την ΜΥΦ όχι
 • Τα #myDATA  όχι (τουλάχιστον προς το παρόν)

Πρέπει να αποστέλλει το ακυρωτικό στον πελάτη 

 • Δεν είναι απαραίτητο, όπως είπαμε είναι για την δική μας τακτοποίηση. Εφόσον δεν δημιουργηθεί συναλλαγή ο πελάτης δεν γνωρίζει την ύπαρξή του ακυρωτικού και δεν τον αφορά. 

Πως πρέπει να είναι η αρίθμηση των ακυρωτικών 

 • Διακριτή και σειριακή ώστε να εξυπηρετεί τον έλεγχο σε περίπτωση που ζητηθεί (και προς την επιχείρηση και προς τρίτους και προς το δημόσιο).

Πρέπει να έχω ένα ακυρωτικό στοιχείο ή ανά ακυρωτικό για κάθε τύπο παραστατικού;

 • Και τα δύο. Θα μπορούσα να έχω Ακυρωτικό στοιχείο με σειριακό αριθμό για όλους τους τύπους ή ένα ακυρωτικό στοιχείο ανά τύπο παραστατικού με σειριακό αριθμό ανά τύπο.

Πως αντιμετωπίζονται ειδικά παραστατικά όπως η απόδειξη εσόδου στα πρατήρια (που ενημερώνουν την Α.Α.Δ.Ε), κατά την ακύρωσή τους σε αντικατάσταση και έκδοση τιμολογίου; Τι αποστέλλουμε στην Α.Α.Δ.Ε;

 • Τα πρατήρια καυσίμων όταν δημιουργούν τιμολόγιο σε αντικατάσταση λιανικής δεν στέλνουν το ακυρωτικό στην Α.Α.Δ.Ε. Αναφέρουν τον αριθμό λιανικής (απόδειξης εσόδου) στο τιμολόγιο με όλες τις σχετικές πληροφορίες της αντικατάστασης όπως ημερομηνία, ποσό είδος καυσίμου και αυτό αποστέλλουν στην Α.Α.Δ.Ε. Οπότε τα ακυρωτικά τα έχουν για την δική τους λογιστική τακτοποίηση.

Μπορώ να ακυρώνω αναδρομικά τα παραστατικά μου;

 • Δεν το προτείνουμε.

Πόσα ακυρωτικά παραστατικά μπορώ να εκδίδω;

 • Οι σύνηθες περιπτώσεις φοροδιαφυγής έχουν πλήθος ακυρωτικών παραστατικών. Προτείνουμε όταν ο χρήστης της οντότητας (επιχείρησης) εκδίδει συνοδευτικά έγγραφα  (Αποδείξεις λιανικών συναλλαγών, τιμολόγια, Δελτία αποστολής) να είναι προσεκτικός.

 

 

 

 

 

 

 

Ηλεκτρονική τιμολόγηση και ηλεκτρονικά βιβλία myDATA