Τι δεν γνωρίζουμε για τα Ελληνικά λογιστικά πρότυπα. | i-spirit
Support 2103009907

Τι δεν γνωρίζουμε για τα Ελληνικά λογιστικά πρότυπα.

Κατηγορία: 

Μπορούν να μειώσουν  τα Ε.Λ.Π. τις δαπάνες στην επιχείρηση?

Οι αλήθεια και ο μύθος.

Η ηλεκτρονική εποχή και τα Ελληνικά λογιστικά πρότυπα δεν είναι κάτι καινούργιο για την σύγχρονη και υπό ανάπτυξη οικονομία. Τα I.F.R.S  κατά την Αγγλική ορολογία που γίνονται χρήση στο εξωτερικό, και τα Ε.Λ.Π κατά την Ελληνική ορολογία , έρχονται να απλοποιήσουν την χρονοβόρα γραφειοκρατία.

Τι κερδίζει η επιχείρηση:

Α. Με την ηλεκτρονική τιμολόγηση.

  • Θεώρηση κόστος 5-6 ανθρωποημέρες το έτος σε δημοσίους οργανισμούς (Ι.Κ.Α –Τ.Ε.Β.Ε- Επιμελητήρια) στην καλύτερη περίπτωση  
  • Γραφειοκρατία για την έκδοση της φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας
  • Έξοδα αποστολής παραστατικών με ταχυδρομεία ή courier (Κόστος ανά φάκελο ή παραστατικό περίπου 0,7€ κατά Μ.Ο)
  • Δαπάνες για προ εκτύπωση εντύπων, (κόστος 0,5 ανά παραστατικό)

Σε πραγματικές τιμές μια εταιρεία πελάτης μας, προς ΚΦΑΣ και προ ηλεκτρονικής τιμολόγησης i-spirit, δαπανούσε για την έκδοση και αποστολή  2.000 παραστατικών περίπου το έτος (2.000*0,7*0,5) = 700€.

Σε χρόνο εργασίας δαπανούσε τουλάχιστον 40 ώρες, για να βάλει τα παραστατικά σε φάκελο και τα ταχυδρομήσει και 60 περίπου ώρες για θεωρήσεις και ενημερότητες που συνολικά μαζεύονται 100 χαμένες ώρες, που υπολογίζοντας τες με ένα μέσο κόστος 15€ την ώρα δίνει ένα επιπλέον κόστος των1.500€.

Με την ηλεκτρονική τιμολόγηση i-spirit, ο πελάτης μας, κέρδισε επιπλέον χαμένο χρόνο για διευκρινήσεις με τους πελάτες της που τουλάχιστον το  10% δεν είχε λάβει τον φάκελο καθόλου και τουλάχιστον το 10% τον είχαν λάβει μεταχρονολογημένα.

Εδώ μπορείτε να κάνετε έναν πρόχειρο υπολογισμό για το κόστος των τιμολογίων που εκδίδετε 

Η επιχείρηση αυτή τώρα με την χρήση του λογισμικού ηλεκτρονικής τιμολόγησης i-spirit, κέρδισε χρόνο και χρήμα, έχει αρχείο για ανάκληση και αποστολή των παραστατικών, βλέπει άμεσα τα υπόλοιπα και υπάρχει η  δυνατότητα αποστολής με την έκδοση του παραστατικού ηλεκτρονικά και αυτοματοποιημένα , αρκεί να έχει internet.

Το ετήσιο κόστος του λογισμικού είναι 149€ έναντι των 2.200€ που δαπανούσε για χρονοβόρες και ανούσιες διαδικασίες.

Σημαντικό είναι να αναφερθεί ότι  ηλεκτρονικά μπορούν να σταλούν και οι αποδείξεις λιανικών συναλλαγών.

Ο Μύθος και η πραγματικότητα:

Μύθος είναι η αμφισβήτηση της συναλλαγής. Εφόσον ο εκδότης του παραστατικού αποστείλει ηλεκτρονικά το παραστατικό, έχει την δυνατότητα να γνωρίζει αν ο λήπτης το έχει παραλάβει. Αν ο λήπτης δεν αποστείλει αίτημα για αμφισβήτηση στην συναλλαγή τότε το έχει αποδεχτεί. Κατά την μεταφορά των εμπορευμάτων, εφόσον ο μεταφορέας αποδείξει την αποστολή του παραστατικού (ακόμα και από το smartphone του) είναι καθόλα νόμιμος.

Ο Μύθος για την διαταγή πληρωμής και η αποδοχή του ηλεκτρονικού τιμολογίου.

Διαταγή πληρωμής μπορεί να εκδοθεί και να εκτελεστεί εφόσον υπάρχει σφραγίδα και υπογραφή από αυτόν που δεσμεύει την εταιρεία, που επίσης αναγνωρίζεται και αυτό ηλεκτρονικά (ψηφιακή υπογραφή).

Σαφέστατα είναι ευκολότερη η διαδικασία της ηλεκτρονικής αποδοχής διότι συνήθως παραλαμβάνουν αποθηκάριοι τα εμπορεύματα και όχι ο διευθύνων σύμβουλος.

Τι χρειάζεται για την ηλεκτρονική τιμολόγηση κατά το άρθρο 14 των Ελληνικών λογιστικών προτύπων.

  • Το ηλεκτρονικό τιμολόγιο καθώς και οι λιανικές πωλήσεις μπορεί να εκδίδεται σε ηλεκτρονική ή σε έντυπη μορφή.
  • Το ηλεκτρονικό τιμολόγιο πρέπει  περιέχει τις πληροφορίες που απαιτούνται από τον παρόντα νόμο και το οποίο έχει εκδοθεί και ληφθεί σε ηλεκτρονική μορφή.
  • Η αποδοχή του ηλεκτρονικού τιμολογίου μπορεί να γίνει δεκτή  με έντυπο ή ηλεκτρονικό τρόπο, εκ μέρους του λήπτη των αγαθών ή υπηρεσιών που υπόκεινται σε τιμολόγηση.
  • Στην περίπτωση που πλήθος ηλεκτρονικών τιμολογίων αποστέλλονται ή τίθενται συγκεντρωτικά στη διάθεση του ίδιου προσώπου που αποκτά αγαθά ή λαμβάνει υπηρεσίες, οι επαναλαμβανόμενες ενδείξεις στα διάφορα τιμολόγια είναι δυνατόν να παρατίθενται μία μόνο φορά, όταν είναι δυνατή η πρόσβαση στο σύνολο των πληροφοριών κάθε τιμολογίου.

 

Από την επιστημονική ομάδα του i-spirit, θα υπάρξουν επόμενα άρθρα για την ενημέρωση των επιχειρήσεων όσον αφορά στα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των Ε.Λ.Π σε σχέση με τις δαπάνες και την αλλαγή στην φιλοσοφία της επιχείρησης. Η Ελληνική οικονομία διανύει μια νέα εποχή, έχει συμπιεστεί και μεταβάλλεται καθημερινά. Ο μικρός και μεσαίος Έλληνας επιχειρηματίας προσπαθεί απεγνωσμένα να βρει λύσεις προσπαθώντας να τιμωρήσει το κράτος μεταφέροντας την εταιρεία του στο εξωτερικό ενώ δραστηριοποιείται στην Ελλάδα.

Οι  λύσεις αυτές δεν οδηγούν πουθενά και η τιμωρία έρχεται στην δική του επιχείρηση γιατί συνήθως στην καλύτερη περίπτωση δαπανά χρόνο και χρήμα με αποτέλεσμα να κερδίζει ο μεσάζοντας και στην χειρότερη περίπτωση πέφτει θύμα απάτης.

Η Ελληνική επιχείρηση πρέπει να εκμεταλλευτεί την ψηφιακή εποχή, μειώνοντας τις δαπάνες και αυξάνοντας τα κέρδη της κάνοντας στροφή στο Core business που γνωρίζει καλά.

Η εποχή και η οικονομία αλλάζει και το ρητό λέει ότι «θα επιβιώσει το γρήγορο ψάρι, όχι το μεγάλο».

Διαβάστε σχετικά άρθρα

Δείτε σχετικό video

Σπυρόπουλος Νικόλαος

 

i-spirit εμπορικη διαχειριση, ηλεκτρονικη τιμολογηση i-spirit