Με ένα click έχετε την εικόνα του πελάτη σας για τα ηλεκτρονικά βιβλία από την εμπορική διαχείριση i-spirit. | i-spirit
Support 2103009907

Με ένα click έχετε την εικόνα του πελάτη σας για τα ηλεκτρονικά βιβλία από την εμπορική διαχείριση i-spirit.

Κατηγορία: 

Ο αυτοματισμός της εφαρμογής i-spirit που αφορά τους λογιστές και τα λογιστικά γραφεία 

Η εποχή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης και των ηλεκτρονικών βιβλίων έρχεται το 2019 για όλους. Επιχειρηματίες και λογιστικά γραφεία πρέπει να σκεφτούν και να εργαστούν διαφορετικά. Η εφαρμογή ηλεκτρονικής τιμολόγησης και εμπορικής διαχείρισης i-spirit, δημιουργήθηκε να καλύψει αυτό το κενό.

Τα πλεονεκτήματα της ηλεκτρονικής αποστολής δεδομένων του i-spirit με ένα click, στον λογιστή είναι:

  • Ελαχιστοποίηση κόστους συνδρομών σε εφαρμογές για τα λογιστικά γραφεία 
  • Μείωση των εξόδων συντήρησης εξοπλισμού (servers, backup etc)
  • Απαλλαγή της ευθύνης απώλειας φυσικού αρχείου από καταστροφές (Κλοπή, πλημμύρα, φωτιά)
  • Μηδενικό κόστος καταχώρησης παραστατικών
  • Εξάλειψη εξόδων παραλαβής του φυσικού αρχείου πωλήσεων 

Δείτε πως γίνεται :

  • Ο πελάτης σας επιλέγει από το κεντρικό μενού της εφαρμογής το πλήκτρο αποστολή στον λογιστή

Αποστολή στον λογιστή

  •  Στον εξουσιοδοτημένο λογιστή εμφανίζεται μήνυμα ότι παρέλαβε το αρχείο με κωδικό πρόσβασης 
    • Αν πρόκειται για νέο πελάτη σας η εταιρεία δημιουργείται αυτόματα.

εμπορική διαχείριση i-spirit

  • Ο λογιστής επιλέγει την εταιρεία που θέλει να δει τα δεδομένα και τις λογιστικές καταστάσεις των ηλεκτρονικών βιβλίων για απλογραφικά βιβλία ή διπλογραφικά βιβλία.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι :