Από 1/01/2019 έως την 18/04/2019 η προσαρμογή στην ηλεκτρονική τιμολόγηση για όσους έχουν συναλλαγές με το Δημόσιο ΟΤΑ ΝΠΔΔ κοκ | i-spirit
Support 2103009907

Από 1/01/2019 έως την 18/04/2019 η προσαρμογή στην ηλεκτρονική τιμολόγηση για όσους έχουν συναλλαγές με το Δημόσιο ΟΤΑ ΝΠΔΔ κοκ

Κατηγορία: 

Δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ η Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2017/1870 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η δημοσίευση των στοιχείων αναφοράς του ευρωπαϊκού προτύπου έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων και του καταλόγου των συντακτικών δομών αυτού σύμφωνα με την Οδηγία 2014/55/ΕΕ με τελική ημερομηνία για την έναρξη ισχύος των εθνικών μέτρων εφαρμογής όσον αφορά την προσαρμογή των αναθετουσών αρχών την 18η Απριλίου 2019.

Δείτε το φύλλο της εφημερίδας εδώ.

Πλήθος από μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις καθώς και οι ελεύθεροι, πρέπει έως την 18η Απριλίου του 2019, να προσαρμοστούν και να αποστέλλουν ηλεκτρονικό τιμολόγιο για τις συναλλαγές τους με το δημόσιο, που θα είναι το μόνο αποδεκτό μέσο για την επικαιροποίηση της συναλλαγής, είτε είναι υπηρεσία είτε είναι εμπορεύματα.

Με απλά λόγια για να πληρωθούν επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες από το δημόσιο θα πρέπει να κάνουν χρήση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης.

*Ηλεκτρονικό τιμολόγιο δεν σημαίνει η αποστολή ενός τιμολογίου σε PDF.

Ηλεκτρονικό τιμολόγιο είναι η ηλεκτρονική αποστολή ενός δομημένου τιμολογίου, που είναι μοναδικό, αρχειοθετείται ηλεκτρονικά  και προσφέρει την δυνατότητα στον εκδότη, τον λήπτης και στις ελεγκτικές αρχές, να το ανακαλέσει ανά πάσα στιγμή. 

Tο ηλεκτρονικό τιμολόγιο πρέπει να ενσωματώνει τις δομημένες πληροφορίες του, όπως ορίζεται στα σχήματα XML 16B SCRDM  CII. (Μήνυμα XML διεπαγγελματικού τιμολoγίου UN/CEFACT Cross Industry Invoice σε xml).

Ο χρόνος για την προσαρμογή των μικρών επιχειρήσεων και των ελευθέρων επαγγελματιών.

Αφαιρώντας τις αργίες και τις διακοπές δεν απομένουν ούτε 10 μήνες για την προσαρμογή των επιχειρήσεων που σε πρώτη φάση είναι αυτές που συναλλάσσονται με το δημόσιο. 

Αξίζει να σημειώσουμε ότι η προσαρμογή,  δεν αφορά τις μεγάλες επιχειρήσεις που διαθέτουν επώνυμα συστήματα μηχανογράφησης και εξοικειωμένους χρήστες αλλά τις μικρές επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες που κάνουν χρήση των χειρόγραφων τιμολογίων και αποδείξεων. 

Η δεύτερη κατηγορία θα πρέπει από τώρα να ξεκινήσει την ενημέρωση της σε πρώτη φάση στα παρακάτω κομβικά θέματα:

 1. Πόσο κοστίζει η ηλεκτρονική τιμολόγηση που πληροί τις προδιαγραφές για την χρήση και την υποστήριξη της τον μήνα ;
 2. Πόσο χρόνο χρειάζεται η εγκατάσταση και η προσαρμογή μιας εφαρμογής ηλεκτρονικής τιμολόγησης;
 3. Πόσο καιρό πριν πρέπει να ξεκινήσουν την χρήση μιας εφαρμογής ηλεκτρονικής τιμολόγησης ;
 4. Τι θα αλλάξει με την χρήση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης στην καθημερινή επιχειρηματική τους δραστηριότητα 
 5. Τι πρέπει να προσέξουν για την ομαλή μετάβαση τους από τα χειρόγραφα παραστατικά στο ηλεκτρονικό τιμολόγιο
 6. Πως θα εκπαιδευτούν δωρεάν στην χρήση της εφαρμογής 

Η ηλεκτρονική τιμολόγηση i-spirit, είναι σε θέση να απαντήσει με την ίδια σειρά στα παραπάνω 6 ερωτήματα.

 1. 16,5€/μήνα πλέον Φ.Π.Α  και καλύπτει όλες τις ανάγκες της επιχείρησης ή του γραφείου (Εγκατάσταση – προσαρμογή -  εκπαίδευση – τηλεφωνική υποστήριξη – αναβαθμίσεις)
 2.  20 λεπτά. 
 3. Μην το αφήσει την τελευταία στιγμή, γιατί όπως έχει αποδειχθεί ο φόρτος εργασίας θα καθορίζει την ποιότητα απορρόφησης της εκπαίδευσης. Οπότε καλό είναι να ξεκινήσει το συντομότερο δυνατόν
 4. Η διαδικασία. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση εξασφαλίζει στην επιχείρηση την εξάλειψη του κόστους εκτύπωσης αποστολής και αρχειοθέτησης, τον χαμένο χρόνο και  την τα λάθη στις καταχωρήσεις που κρύβουν φορολογικά πρόστιμα.
 5. Να αποτυπώσουν τις απαιτήσεις και τις υποχρεώσεις τους σε ένα χαρτί, να έχουν διασφαλίσει έναν προσωπικό αποθηκευτικό χώρο για την δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας (30giga) και να αναζητούν με τον Α.Φ.Μ τα στοιχεία των επιχειρήσεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δίκαιου που συναλλάσσονται. 
 6. Από το τμήμα υποστήριξης, από τα σχετικά video εκπαίδευσης και από το εγχειρίδιο χρήσης.

i-spirit SOftware team

 

 

 

Ηλεκτρονικό τιμολόγιο, ηλεκτρονική τιμολόγηση, πρόγραμμα εμπορικής διαχείρισης