Πιστοποιητικό ασφαλείας ELOT ISO / IEC 27001:2013 | i-spirit
Επικοινωνία 210-3009907
Υποστήριξη 2103009907

Πιστοποιητικό ασφαλείας ELOT ISO / IEC 27001:2013

H Invoicesoft S.M.P.C « i-spirit Software »  έχει καθιερώσει «Σύστημα Ασφαλείας Πληροφοριών» το οποίο είναι σε συμμόρφωση με το Διεθνές Πρότυπο  ΕΛΟΤ ISO / IEC 27001:2013 με πεδίο εφαρμογής :

Κατασκευή, Ανάπτυξη, Παραμετροποίηση, Υποστήριξη Λογισμικού και Φύλαξη, Αναπαραγωγή Ηλεκτρονικών Τιμολογίων και Προϊόντων Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης για την Διαβίβασή τους στην myDATA με αριθμό πιστοποίησης 231020-1.

 

πιστοποιξτικό iso 27001