Αυτοματισμός - επικοινωνία - διασύνδεση - ασφάλεια. i-spirit invoice revolution | i-spirit
Επικοινωνία 210-3009907
Υποστήριξη 2103009907

Αυτοματισμός - επικοινωνία - διασύνδεση - ασφάλεια. i-spirit invoice revolution

Αυτόματη συμπλήρωση των στοιχείων πελατών/προμηθευτών μέσω της Γ.Γ.Π.Σ

Για την αυτόματη συμπλήρωση των στοιχείων πελατών και προμηθευτών μέσω της Γ.Γ.Π.Σ απαιτείται έκδοση ειδικών ψευδοκωδικών (ψευδώνυμο και κωδικός).
ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι κωδικοί αυτοί ΔΕΝ είναι οι ίδιοι με τους κωδικούς πρόσβασης στην σελίδα της Γ.Γ.Π.Σ, αλλά ειδικοί κωδικοί που εκδίδονται έπειτα από αίτημα του χρήστη.
Τους κωδικούς αυτούς εκδίδει ο πελάτης μέσω του site της Γ.Γ.Π.Σ με τις παρακάτω οδηγίες:

  • Βήμα 1ο: Εγγραφή και έναρξη λειτουργίας της υπηρεσίας.
    Στη σελίδα https://www1.gsis.gr/webtax/wspublicreg της Γ.Γ.Π.Σ. δηλώνετε την επιθυμία χρήσης της παραπάνω υπηρεσίας ώστε στη συνέχεια να εκδοθούν οι ειδικοί κωδικοί, με τη διαδικασία που περιγράφεται στο επόμενο βήμα. Για την εγγραφή σας στην υπηρεσία, κάνετε login στη σελίδα της Γ.Γ.Π.Σ. υποχρεωτικά με τον ρόλο "εταιρία".
  • Βήμα 2ο: Έκδοση κωδικών.
    Στη σελίδα https://www1.gsis.gr/sgsisapps/tokenservices της Γ.Γ.Π.Σ. πραγματοποιείται η έκδοση των κωδικών που θα χρησιμοποιηθούν για την υπηρεσία ελέγχου ΑΦΜ. Επιλέγετε και πάλι υποχρεωτικά το ρόλο "εταιρία" για την αυτοματοποιημένη είσοδο στη σελίδα της Γ.Γ.Π.Σ., όπως περιγράφεται στο προηγούμενο βήμα και ζητάτε τη δημιουργία των κωδικών. Οι κωδικοί που θα παραχθούν θα πρέπει στη συνέχεια να καταχωρηθούν στο i-spirit. Οι διαδικασίες που περιγράφονται παραπάνω μπορούν να πραγματοποιηθούν αν κάνουμε οποιαδήποτε ανάκτηση στοιχείων πιέζοντας το εικονίδιο που βρίσκεται δίπλα στα πεδία Α.Φ.Μ (π.χ. στα στοιχεία κάποιου πελάτη). Αν οι κωδικοί δεν είναι συμπληρωμένοι, τότε εμφανίζεται ειδικό παράθυρο για την συμπλήρωσή τους. Αν συμπληρωθούν οι κωδικοί και η ανάκτηση των στοιχείων είναι επιτυχής, πατάμε το πλήκτρο αποθήκευση και η παρακάτω οθόνη (Εικόνα 1), δεν ξανα εμφανίζεται.

Εικόνα 1

Μπορείτε να δοκιμάσετε τη νέα έκδοση τώρα.