Η διασταύρωση θα είναι εύκολη υπόθεση για τον ελεύθερο επαγγελματία και τα λογιστικά γραφεία? | i-spirit
Επικοινωνία 210-3009907
Υποστήριξη 2103009907

Η διασταύρωση θα είναι εύκολη υπόθεση για τον ελεύθερο επαγγελματία και τα λογιστικά γραφεία?

Η ΜΕΤΑΧΕΙΡΟΓΡΑΦΩΝ βιβλίων «Εσόδων - Εξόδων» εποχή.

Αυτόματα θα υπολογίζει τον Φ.Π.Α, η Γ.Γ.Π.Σ από τη διασταύρωση των στοιχείων της Μ.Υ.Φ και των ταμειακών - φορολογικών μηχανισμών, για τους ελεύθερους επαγγελματίες και όχι μόνο.
Μεγάλο το δίλημμα στα λογιστικά γραφεία για την έκταση της ευθύνης που θα τους αναλογεί όταν γίνει λάθος «δήλωση» σε Φ.Π.Α και Πωλήσεις.
Αλλά και μεγάλη η ανακούφιση των λογιστικών γραφείων που πλέον θα γίνονται όλα ηλεκτρονικά και θα μπορούν πλέον να απαιτήσουν από τους πελάτες τους να αναλάβουν την ευθύνη τους όσον αφορά τη συλλογή ή και τη καταχώρηση των τιμολογίων και αποδείξεων πώλησης.
Τα μεγάλα λογιστικά γραφεία, μεταθέτουν την ευθύνη στον ελεύθερο επαγγελματία (Ιατρό - δικηγόρο - λογιστή - αρχιτέκτονα κοκ) για την έκδοση και τη δήλωση των πωλήσεων τους.

Το πρόγραμμα τιμολόγησης i-spirit, αποστέλλει με ασφάλεια τις πωλήσεις στη Γ.Γ.Π.Σ αλλά και στο λογιστικό γραφείο ώστε να διασφαλίσει τόσο τον λογιστή αλλά και τον πελάτη του. Γίνεται η εγκατάσταση του τοπικά, στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του ελεύθερου επαγγελματία, και παίρνει αυτόματα αντίγραφα ασφαλείας μόνο του ώστε σε περίπτωση απώλειας του ηλεκτρονικού υπολογιστή να μπορεί εύκολα να γίνει ανάκτηση των «ευαίσθητων φορολογικών δεδομένων»
Στο τέλος του κάθε μήνα ή της κάθε ημέρας έχει τη δυνατότητα να διαβιβάζει ηλεκτρονικά και στο λογιστή αλλά και στη ΓΓΠΣ τα δεδομένα με xml.
Με τον τρόπο αυτό, οι ελεύθεροι επαγγελματίες (που οι περισσότεροι είναι στο στόχαστρο ελέγχου όπως οι ιατροί- δικηγόροι- καφέ εστιατόρια, πολιτικοί μηχανικοί, υδραυλικοί ηλεκτρολόγοι κοκ) , θα έχουν με τη χρήση του λογισμικού ηλεκτρονικής τιμολόγησης i-spirit:

1.Την άμεση ανάκληση των εκτυπωμένων παραστατικών τους
2.Την ηλεκτρονική αρχειοθέτηση των τιμολογίων και των αποδείξεων τους
3.Την «εσωτερική διασταύρωση» με το λογιστή που τους παρακολουθεί.

i-spirit team

myf gsis geniki grammatia envoice,invoice,timologio, ilektroniki timologisi
esoda exoda, programma timologisis, programma ilektronikis timologisis, gsis