Καμία παράταση στο χρονοδιάγραμμα της ηλεκτρονικής τιμολόγησης και ηλεκτρονικών πληρωμών από τη Γ.Γ.Δ.Ε | i-spirit
Επικοινωνία 210-3009907
Υποστήριξη 2103009907

Καμία παράταση στο χρονοδιάγραμμα της ηλεκτρονικής τιμολόγησης και ηλεκτρονικών πληρωμών από τη Γ.Γ.Δ.Ε

Λάθος ανακοινώσεις ακούμε από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης όσον αφορά τον σχολιασμό για παράταση που αφορά στην απόφαση 1144332,9/11/15 του Α.Γ.Γ.Δ.Ε για τη λειτουργία της ομάδας έγου των ηλεκτρονικών πληρωμών έως την 31 δεκεμβρίου 2016. Σύμφωνα με την έγκυρη ανακοίνωση από το e-forologia , διευκρινίζεται ότι δεν έχει αλλάξει σε κανένα σημείο το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής του μέτρου της ηλεκτρονικής τιμολόγησης και των ηλεκτρονικών πληρωμών, αντίθετα επισπεύδεται η υποχρεωτική τους χρήση. Η παράταση λειτουργίας της σχετικής Ομάδας Εργασίας χορηγήθηκε για να γίνει παρακολούθηση και της σταδιακής αποτελεσματικής εφαρμογής όλων των φάσεων του ολοκληρωμένου σχεδίου ηλεκτρονικών πληρωμών από  την ίδια Ομάδα Εργασίας.

Σημειώνεται ότι η υποβολή του προβλεπόμενου κοστολογημένου σχεδίου υλοποίησης των παραπάνω παραδόθηκε ήδη νωρίτερα από την καθορισθείσα προθεσμία. 

 

 

λογισμικο ηλεκτρονικησ τιμολογησης και διασυνδεσησ