Υποστήριξη 210-3009907, 210-6777122
Υποστήριξη 210-3009907, 210-6777122

Νέα έκδοση 1.04

Κατηγορία: 
04/11/2016
 
1) Για τη χρήση της εφαρμογής απαιτείται λειτουργικό σύστημα Windows 7 ή νεώτερο.
Η απαίτηση αυτή είναι απαραίτητη μετά την αναβάθμιση των πληροφοριακών συστημάτων και των πρωτοκόλλων ασφαλείας κατά την επικοινωνία με τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων.
 

2) Βελτιστοποιήθηκε η ταχύτητα εκτέλεσης της εφαρμογής, γεγονός που έχει σημαντικό αντίκτυπο ειδικά κατά τη χρήση μεγάλου όγκου δεδομένων.
 

3) Στη λίστα παραστατικών υπάρχει πλέον προεπιλεγμένο ημερολογιακό εύρος μίας εβδομάδας.
Θυμίζουμε ότι η διαδικασία αναζήτησης ενός παραστατικού περιορίζεται από το ημερολογιακό εύρος, συνεπώς για να εμφανιστεί ένα παλαιό παραστατικό, θα πρέπει να μεταβάλλουμε το ημ. εύρος.
 

4) Προστέθηκε η δυνατότητα αντιγραφής υπάρχοντος Παραστατικού, με τη συμπλήρωση ενός νέου Υπο Σύνταξη παραστατικού, με τα ίδια στοιχεία.
 

5) Ευκολότερη καταχώρηση πολλαπλών νέων εγγραφών. 
Μέσα από το παράθυρο Συναλλασσομένου, Είδους/Υπηρεσίας και Παραστατικού υπάρχει πλέον κουμπί «Δημιουργία Νέου» με το οποίο μπορείτε να ξεκινήσετε μία νέα εγγραφή άμεσα.
 

Μπορείτε να δοκιμάσετε τη νέα έκδοση ή να αναβαθμίσετε την υπάρχουσα εφαρμογή σας.