Τι κερδίζετε με την ηλεκτρονική τιμολόγηση i-spirit | i-spirit
Επικοινωνία 210-3009907
Υποστήριξη 2103009907

Τι κερδίζετε με την ηλεκτρονική τιμολόγηση i-spirit

Πρόγραμμα ηλεκτρονικής τιμολόγησης i-spirit Software.

Λογισμικό τιμολόγησης, οικονομικής και εμπορικής διαχείρισης από 149€ πλέον ΦΠΑ.

i-spirit ηλεκτρονική τιμολόγηση

 • Διαχειριστείτε ψηφιακά τα τιμολόγια και τις εισπράξεις σας. 
 • Εκτός από την εκτύπωση, σας παρέχει την δυνατότητα ηλεκτρονικής αποστολής παραστατικών και καρτελών, στους συναλλασσόμενους σας(ΕΛΠ άρθρο 14 ηλεκτρονικό τιμολόγιο).

i-spirit Οικονομική διαχείριση  

 • Αποστείλετε ηλεκτρονικά τα τιμολόγιά στους πελάτες σας, στον λογιστή σας και στην τράπεζα.
 • Η ηλεκτρονική αποστολή των παραστατικών και καρτελών σας, έχει ως αποτέλεσμα την εξοικονόμηση χρόνου και τη μείωση του κόστους αποστολής.

i-spirit Εμπορική διαχείριση

 • Παρακολουθείστε την πορεία της επιχείρησης σας.
 • Επωφεληθείτε την εφαρμογή εμπορικής διαχείρισης,  για άμεσο και σωστό φορολογικό σχεδιασμό στα οικονομικά σας αποτελέσματα.

i-spirit CRM 

 • Οργανώστε ηλεκτρονικά τα ραντεβού σας.
 • H εφαρμογή σας προσφέρει τέσσερα διαφορετικά ημερολόγια ώστε να διαχειριστείτε αποτελεσματικά τόσο τον δικό σας  χρόνο όσο και των συνεργατών σας.

i-spirit οργάνωση γραφείου.

 • Δωρεάν κειμενογράφος και υπολογιστικά φύλλα.
 • Εκμεταλλευτείτε τον κειμενογράφο και υπολογιστικά φύλλα απόλυτα συμβατά με το Word και Excel της Microsoft χωρίς επιπλέον κόστος.

i-spirit desktop Software 

 • To λογισμικό εγκαθίσταται στον υπολογιστή σας.
 • Δεν κινδυνεύει να βρεθεί το πελατολόγιο σας στα χέρια του ανταγωνισμού. Δημιουργεί αυτόματα αντίγραφα ασφαλείας και δεν διαγράφει ποτέ τα δεδομένα φορολογικού ενδιαφέροντος.

i-spirit λογιστική

 • Δημιουργία άρθρων πωλήσεων για απλογραφικά ή για τα διπλογραφικά βιβλία σύμφωνα με το Ε.Λ.Σ ή με τα Ε.Λ.Π (επιλογή σας).
 • Αποστέλλει την ΜΥΦ πωλήσεων και το x.m.l αυτής ηλεκτρονικά στον λογιστή σας. Συνδέεται με όλα τα σύγχρονα λογιστικά πρόγραμμα

i-spirit Έσοδα έξοδα

 • Παρακολουθείστε τη πορεία των εσόδων και εξόδων σας.
 • διαχειριστείτε τις πωλήσεις, τις αγορές, τις δαπάνες, τα πάγια, τα υπόλοιπα πελατών και προμηθευτών σας, μέσα από το κύκλωμα των εσόδων εξόδων.

 

www.i-spirit.gr

 

i-spirit ηλεκτρονική τιμολόγηση
προγραμμα ηλεκτρονικής τιμολόγησης τα οφέλη της χρήσης από το λογισμικό i-spirit