Τι πρέπει να προσέξουν οι επιχειρήσεις και τα λογιστικά γραφεία για την ενδεχόμενη αλλαγή ΦΠΑ στην μηχανογραφική τους υποδομή και τις ταμειακές μηχανές. | i-spirit
Επικοινωνία 210-3009907
Υποστήριξη 2103009907

Τι πρέπει να προσέξουν οι επιχειρήσεις και τα λογιστικά γραφεία για την ενδεχόμενη αλλαγή ΦΠΑ στην μηχανογραφική τους υποδομή και τις ταμειακές μηχανές.

Τι πρέπει να προσέξουν οι επιχειρήσεις και τα λογιστικά γραφεία για την αλλαγή ΦΠΑ για την μηχανογραφική τους υποδομή και τις ταμειακές μηχανές.

 

Όσες επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες χρησιμοποιούν λογισμικό εμπορικής διαχείρισης ή ταμειακή μηχανή θα πρέπει να ακολουθήσουν τα παρακάτω βήματα ώστε να μην βρεθούν προ εκπλήξεων και «τινάξουν την μηχανογράφησή  και τα λογιστικά τους στον αέρα»

Τι δεν πρέπει να κάνετε :

 • Δεν αλλάζετε τον συντελεστή Φ.Π.Α σε υφιστάμενα είδη μόνοι σας
  • Αυτό θα έχει αποτέλεσμα σε μεταγενέστερη  ενημέρωση,  να δημιουργήσει χάος στις προγενέστερες ενημερώσεις (πωλήσεων-αγορών-δαπανών και παγίων) καθώς και στα υπόλοιπα πελατών- προμηθευτών που έχουν διαμορφωθεί από τις ανωτέρω εγγραφές.
 • Δεν δημιουργείτε νέα είδη με  τους νέους συντελεστές, χωρίς να λάβετε υπόψιν σας τους λογαριασμούς του Λογιστικού σχεδίου και των Ελληνικών λογιστικών προτύπων (Ε.Γ.Λ.Σ και Ε.Λ.Π)
  • Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να μην ενημερωθούν εγγραφές στο πρόγραμμα  λογιστικής διαχείρισης (Απλογραφικό ή διπλογραφικό), έστω αν είναι εγκατεστημένο στο γραφείο σας ή στο γραφείο του λογιστή σας .
 • Δεν αλλάζετε μόνοι σας τους συντελεστές Φ.Π.Α στην ταμειακή μηχανή.
  • Η ταμειακή μηχανή έχει κλειστό κύκλωμα αποτύπωσης ψηφιακών δεδομένων. Κάθε αλλαγή σε αυτό, πρέπει να γίνει από ειδικό. Σε κάθε άλλη περίπτωση ελλοχεύει πρόστιμο για παραποίηση στοιχείων.

 

                                               Τι πρέπει να κάνετε:

 • Επιχειρήσεις που έχουν προγράμματα μηχανογράφησης (λογισμικό εμπορικής διαχείρισης ή τιμολόγησης).
  • Απευθύνεστε  στην εταιρεία που σας υποστηρίζει και ενημερωνόσαστε πότε θα είναι έτοιμη η νέα έκδοση που θα κάνει την διαδικασία της αλλαγής αυτόματα .
   • Σε περίπτωση που δεν έχετε ενεργή σύμβαση για την εφαρμογή που χρησιμοποιείτε, φροντίζετε να την ενεργοποιήσετε για να μην βρεθείτε τελευταία στιγμή προ εκπλήξεων.
   • Αν δεν είσαστε σε θέση να κάνετε την αναβάθμιση μόνοι σας ή έχετε  καιρό να κάνετε αναβάθμιση, ζητάτε την βοήθεια έμπειρου τεχνικού ο οποίος εργάζεται στην εταιρεία που σας υποστηρίζει και είναι υπεύθυνος για τις αλλαγές που θα κάνει.
   • Σε κάθε περίπτωση φροντίζετε πριν από κάθε εργασία να έχετε σωστά αντίγραφα ασφαλείας από την εφαρμογή που χρησιμοποιείτε. Τα αντίγραφα ασφαλείας είναι ευθύνη της επιχείρησης.
  • Ενημερώνετε  τον λογιστή σας ή στο λογιστικό γραφείο που σας υποστηρίζει για την ημερομηνία που θα γίνει η αλλαγή στην μηχανογραφική σας υποδομή. Ο λογιστής ή το λογιστικό γραφείο θα πρέπει να προσαρμόσει με την σειρά του την πλατφόρμα των λογιστικών προγραμμάτων που χρησιμοποιεί. Επίσης να σας ενημερώσει για τους λογαριασμούς που θα τηρήσει βάση των Ελληνικών λογιστικών προτύπων ώστε ο τεχνικός να κάνει την  αντίστοιχη παραμετροποίηση στην εμπορική σας διαχείριση.
 • Για τις επιχειρήσεις που έχουν ΦΤΜ (Φορολογικές Ταμειακές Μηχανές)
  • Ζητήστε  ραντεβού έγκαιρα από την εταιρεία που σας έχει προμηθεύσει την ταμειακή μηχανή. Το ραντεβού θα πρέπει να γίνει από εξουσιοδοτημένο τεχνικό, που θα  φέρει μαζί του την ειδική ταυτότητα.  Σημαντικό είναι να αναφέρει την αλλαγή στο ειδικό βιβλίο ΦΤΜ, να το σφραγίσει και να γράψει τον αριθμό ειδικής άδειας.
 • Για τις επιχειρήσεις που έχουν και τα δύο θα πρέπει να συντονίσουν τον παραπάνω συνδυασμό τεχνικών.
 • Φροντίστε να λάβετε την νόμιμη απόδειξη υπηρεσιών που θα αναφέρει τις αλλαγές που  έγιναν.

πηγή: www.i-spirit.gr