Υποστήριξη 210-3009907, 210-6777122
Υποστήριξη 210-3009907, 210-6777122

Version news Νέα έκδοση i-spirit (v1.03.19), δυνατότητα αποστολής αρχείου λιανικών στο esend κατά την έκδοση του Ζ και αυτοματισμοί στις φόρμες εκτύπωσης

Κατηγορία: 
1.Δυνατότητα μηδενικού ΦΠΑ στον συναλλασσόμενο για πελάτες εξωτερικού
Στη φόρμα του συναλλασσόμενου & στη φόρμα του παραστατικού, στην επιλογή «Τύπος ΦΠΑ», προστέθηκε η τιμή «Μηδενικός»
(μαζί με τις «Κανονικό» και «Μειωμένο»)
Αν στο παραστατικό δηλωθεί τύπος ΦΠΑ «Μηδενικό», τότε όλα τα είδη χρησιμοποιούν 0% (Το αντίστοιχο πεδίο στις ρυθμίσεις δεν περιέχει το «Μειωμένο», γιατί η επιλογή αυτή υπάρχει στο πεδίο «Προεπιλεγμένη Κατηγορία ΦΠΑ»
Είναι χρήσιμο για τις περιπτώσεις που ο συναλλασσόμενος είναι εξωτερικού ώστε να μην επανακαταχωρούμε είδη με μηδενικό ΦΠΑ 
Παραστατικά πωλήσεων με μηδενικό ΦΠΑ
 
2. Δυνατότητα απόκρυψης των πεδίων «Προγούμενο & Τρέχον Υπόλοιπο Συναλλασσόμενου» στην φόρμα εκτύπωσης παραστατικού
Στο παράθυρο του παραστατικού προστέθηκε κουμπί «Επιλογές» με ένα checkbox «Απόκρυψη Υπολοίπων»
By default η επιλογή είναι Όχι και η αλλαγή αποθηκεύεται
 
3.Ενεργοποίηση αποστολής αρχείου από τον ηλεκτρονικό φορολογικό μηχανισμό (Η.Φ.Μ.) κατά την έκδοση του Ζ (παραμετρικό) στο esend.

Δυνατότητα αποστολής ΑΛΣ κατά την έκδοση του Ζ στο esend