Υποστήριξη 210-3009907, 210-6777122
Υποστήριξη 210-3009907, 210-6777122

Ποια είναι η διαδικασία εισαγωγής ορθογώνιας εικόνας (logo) επιχείρησης στην επικεφαλίδα του παραστατικού

Η εικόνα (logo) της επιχείρησης στην επικεφαλίδα του παραστατικού θα πρέπει να είναι τετράγωνη και οι ιδανικές της διαστάσεις είναι 80 x 80 pixels. Σε αντίθετη περίπτωση θα υπάρχει παραμόρφωση της κατά την εκτύπωση. Δεν παρέχεται η δυνατότητα χρήσης ορθογώνιας εικόνας (logo) επιχείρησης.

Ελληνικά