Υποστήριξη 210-3009907, 210-6777122
Υποστήριξη 2103009907, 210-6777122

Λειτουργικό

Απλό στη χρήση και γρήγορο στην εγκατάσταση. Επίσης είναι εύκολο στη καταχώρηση ιστορικών στοιχείων. Με κέρδισε η αυτόματη αποστολή με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο καθώς και η αρχειοθέτηση των μηχανογραφικών παραστατικών που εκδίδω προς τους πελάτες μου.

Γεράσιμος Ρομποτής
Φοροτέχνης Λογιστής