Ακόμα περισσότερες εφαρμογές για τα λογιστικά γραφεία από την συνεργασία της i-spirit Software με την AFM systems | i-spirit
Επικοινωνία 210-3009907
Υποστήριξη 2103009907

Ακόμα περισσότερες εφαρμογές για τα λογιστικά γραφεία από την συνεργασία της i-spirit Software με την AFM systems

Κατηγορία: 

H i-spirit Software και η AFM Systems, ξεκίνησαν στρατηγική συνεργασία με στόχο να παρέχουν ακόμα περισσότερες υπηρεσίες, προσφέροντας λύσεις και υψηλές υπηρεσίες στους λογιστές και τα λογιστικά γραφεία.

Ο  Διευθυντής της AFM systems και  πρόεδρος του Συνδέσμου Οικονομικών Διευθυντών Ελλάδος  είναι ο  ο κύριος Αλέξανδρος Κωστόπουλος.

Η i-spirit Software, παρέχει σε επιχειρήσεις και ελέυθερους επαγγελματίες, την εφαρμογή ηλεκτρονικής τιμολόγησης i-spirit,  προσφέροντάς τους αυτοματισμό και έλεγχο στην εμπορική τους διαχείριση, ενώ παράλληλα  δίνει την δυνατότητα στα λογιστικά γραφεία να παραλαμβάνουν αυτοματοτα και  ηλεκτρονικά τα δεδομένα πωλήσεων, των πελατών τους. 

Η AFM systems, σας παρέχει στα λογιστικά γραφεία, την  δυνατότητα να προσφέρουν  υψηλές υπηρεσίες στους πελάτες τους με δύο επιτυχημένες εφαρμογές :

Το πρόγραμμα ABC System plus και το πρόγραμμα Financial Management Tools (FMT).

  1. Το πρόγραμμα ABC System plus περιλαμβάνει:

Αυτόματη σύνταξη όλων των Οικονομικών και Φορολογικές Καταστάσεις των επιχειρήσεων, που αποτελούν τα εργαλεία της οικονομικής διοίκησης, αλλά και αυτών που δημοσιεύονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (ΓΕΜΗ κλπ.)
Οι καταστάσεις αυτές προκύπτουν αυτόματα ύστερα από την αυτόματη καταχώρηση του Ισοζυγίου και  συντάσσονται τόσο σύμφωνα με το ΕΓΛΣ, όσο και με το ΕΛΠ.
Ισολογισμό - Αποτελέσματα Χρήσεως - Συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις - Αποσβέσεις - Εγγραφές τέλους χρήσεως- Αριθμοδείκτες οικονομικών καταστάσεων - Ταμειακές Ροές, κλπ.

Φορολογικές Καταστάσεις:
Φορολογικές δηλώσεις - Δήλωση Ε3 - Προσαρτήματα για όλες τις κατηγορίες επιχειρήσεων  - Υποδείγματα Πρακτικών Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τα ΕΛΠ - Υποδείγματα Πρακτικών Δ.Σ. σύμφωνα με τα ΕΛΠ, κλπ.

Διάφορα εργαλεία :

Καταστάσεις οικονομικής διοίκησης, όπως : Αποσβέσεις δανείων, Ταμειακό Πρόγραμμα (Cash Flow), κλπ. 
Όλες οι ως άνω καταστάσεις συντάσσονται αξιόπιστα και σε λίγα λεπτά της ώρας, με αποτέλεσμα να επιτυγχάνεται πολύτιμος χρόνος, αλλά και παρέχεται η δυνατότητα πειραματισμών με διαφορετικά σενάρια αποτελεσμάτων 

Αυτόματο Κλείσιμο Ισολογισμού – Οικονομικών Καταστάσεων. Πρόκειται για το επαναστατικό και μοναδικό στην Ελληνική Αγορά Πρόγραμμα που συντάσσει αυτόματα όλες τις Οικονομικές και Φορολογικές Καταστάσεις, τόσο για το τέλος της χρήσεως, όσο και κατά την διάρκεια της χρήσεως για την παρακολούθηση της πορείας της επιχειρήσεως.

  1. Financial Management Tools, (Εργαλείο Οικονομικής Διοίκησης), περιλαμβάνει:

Έτοιμα μοντέλα Οικονομικών Καταστάσεων, στα οποία εφαρμόζοντας τα δεδομένα της επιχείρησης- επένδυσης κλπ. λαμβάνονται αυτομάτως τα αποτελέσματα των Οικονομικών Καταστάσεων.

Για τους συνεργάτες λογιστές υπάρχει ειδική εμπορική πολιτική με εκπτώσεις που ανέρχονται έως και το 100% της αξίας των εφαρμογών.

Γίνε και εσύ συνεργαζόμενο λογιστικό γραφείο από εδώ και κέρδισε τα εργαλεία που θα ανεβάσουν τις υπηρεσίες του λογιστικού σου γραφείου στα ύψη.

 

 

 

 

 

 

λογιστικά προγράμματα, ηλεκτρονική τιμολόγηση, λογιστικό γραφείο