Εμπορική διαχείριση για Δικηγόρους και Συμβολαιογράφους i-spirit | i-spirit
Επικοινωνία 210-3009907
Υποστήριξη 2103009907

Εμπορική διαχείριση για Δικηγόρους και Συμβολαιογράφους i-spirit

Κατηγορία: 

Η εμπορική διαχείριση i-spirit δίνει λύση στο κλάδο των δικηγόρων - συμβολαιογράφων για τη διαχείριση των οικονομικών και φορολογικών τους στοιχείων σε σχέση με τα νέα ψηφιακά και φορολογικά δεδομένα. 

Το λογισμικό σας προσφέρει:

 1. Την διαχείριση προκαταβολών πελατών σας για παράβολα
 2. Τη διαχείριση των προκαταβολών από υποθέσεις για την άμεση έκδοση των αποδείξεων ή τιμολογίων ώστε να μην είναι ο δικηγόρος ή ο συμβολαιογράφος εκτεθειμένος με τα «μοντέρνα» ανοίγματα των τραπεζικών λογαριασμών που συνδέονται με την έκδοση αποδείξεων
 3. Την διαχείριση των παρακρατούμενων φόρων (Φ.Π.Α και Φόρο εισοδήματος)
 4. Την διαχείριση 4 διαφορετικών ημερολογίων για την οργάνωση του χρόνου και των ραντεβού
 5. Την ηλεκτρονική αποστολή των τιμολογίων στους συναλλασσόμενους 
 6. Την ηλεκτρονική διαχείριση του πελατολογίου (CRM) και τα υπόλοιπα τους
 7. Την διαχείριση των εξόδων σας
 8. Την ηλεκτρονική αποστολή (αντί της καταχώρησης των χειρόγραφων παραστατικών που θα ισχύσει στα πλαίσια των ηλεκτρονικών  πληρωμών και της ηλεκτρονικής τιμολόγησης )  στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών συστημάτων
 9. Την ηλεκτρονική αποστολή των παραστατικών σας στο λογιστή ή το λογιστικό γραφείο που συντάσσει τις οικονομικές σας καταστάσεις
 10. Αυτόματη σύνδεση με P.O.S 
  1. Αποστολή του ποσού προς είσπραξη
  2. Αυτόματη εισαγωγή του αριθμού συναλλαγής και της τράπεζας  στην εφαρμογή i-spirit
   1. Δείτε το video

Επιπρόσθετα η εμπορική διαχείριση i-spirit σας προσφέρει: 

Δωρεάν υπολογιστικά φύλλα και κειμενογράφο απόλυτα συμβατά με το excel και το word της Microsoft.

Αυτόματη δημιουργία των αντιγράφων ασφαλείας σας για ανάκτηση σε περίπτωση βλάβης του ηλεκτρονικού σας υπολογιστή.

To πρόγραμμα ηλεκτρονικής τιμολόγησης i-spirit έχει προσαρμοστεί στα Ελληνικά λογιστικά πρότυπα και χρησιμοποιεί σύγχρoνη τεχνολογία C#  και .Net. 

Δεν είναι εφαρμογή στο internet αλλά εγκαθίσταται στον υπολογιστή σας, το tablet ή το Lap top σας για μεγαλύτερη ασφάλεια.

Το πρόγραμμα στο κλάδο διατίθεται εντελώς δωρεάν με μοναδικό κόστος υποστήριξης (Help desk και αναβαθμίσεων) από 0,55€ την ημέρα.

 

Επιπλέον πληροφορίες