Ενίσχυση ίδρυσης και λειτουργίας νέων μικρομεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων | i-spirit
Επικοινωνία 210-3009907
Υποστήριξη 2103009907

Ενίσχυση ίδρυσης και λειτουργίας νέων μικρομεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων

Κατηγορία: 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

H i-spirit Software σε συνεργασία με την BOF hellas A.E σας ενημερώνει για την προδημοσίευση της δράσης. Η ispirit Software μπορεί να σας προμηθεύσει το λογισμικό για την ηλεκτρονική τιμολόγηση και  τον εξοπλισμό πληροφορικής σε περίπτωση που ενταχθείτε στην επιδότηση (κατηγορία 3). Σε περίπτωση που ενδιαφέρεστε, εκδηλώστε ενδιαφέρον και ένας εξειδικευμένος σύμβουλος θα επικοινωνήσει μαζί σας το συντομότερο δυνατόν. 

Εκδήλωση ενδιαφέροντος 

 

Όρια Προϋπολογισμού Επενδυτικών Σχεδίων: Από 80.000€ έως και 400.000€

Ποσοστό Επιδότησης (De Minimis) (45% έως 60%)

  •  45% για όλες τις Περιφέρειες της χώρας
  •  Προσαύξηση +10% εφόσον η επένδυση πραγματοποιηθεί σε απομακρυσμένη ή πυρόπληκτη ή πλημμυροπαθή περιοχή ή μικρά νησιά και
  • Eπιπλέον προσαύξηση +5% με την επίτευξη του στόχου της απασχόλησης τουλάχιστον 0,2 ΕΜΕ, τον πρώτο χρόνο μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης.

Βασικές Προϋποθέσεις Υποβολής Επιχειρηματικού Σχεδίου

Υπό ίδρυση και νεοσύστατες* μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, που αναμένεται να δραστηριοποιηθούν στον κλάδο του τουρισμού.
* Επιχειρήσεις για τις οποίες δεν έχει παρέλθει 12μηνο συνεχούς λειτουργίας από την ημερομηνία έναρξης της επιχείρησης έως και την ημερομηνία προκήρυξης της δράσης.
1. Να πραγματοποιήσουν επένδυση αποκλειστικά σε μία Περιφέρεια. (δεν περιλαμβάνονται η Περιφερειακή Ενότητα Μυκόνου και η Περιφερειακή Ενότητα Θήρας, περιλαμβάνεται όμως η Θηρασία)
2. Να δραστηριοποιηθούν αποκλειστικά σε επιλέξιμο/ους ΚΑΔ, καθόλη τη διάρκεια υλοποίησης του επενδυτικού τους σχεδίου. Οι νεοσύστατες να έχουν έναρξη μόνο σε επιλέξιμους ΚΑΔ της Δράσης.
3. Να προσκομίσουν ακριβή στοιχεία και δεδομένα χωροθέτησης του τόπου υλοποίησης της επένδυσης επί συγκεκριμένου ακινήτου (γήπεδο, κτίριο ή άλλου είδους αυτοτελής χώρος).
4. Να διαθέτουν εγκεκριμένη άδεια δόμησης ή κατατεθειμένη αίτηση έκδοσης σε περιπτώσεις ανέγερσης και αποπεράτωσης κτιρίων από την ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής που θα ορισθεί στην προκήρυξη
5. Να υπάρχει μισθωτήριο συμβόλαιο ή συμβόλαιο ιδιοκτησίας .
6. Να προσκομίσουν Βεβαίωση Χρήσης γης για τον ανωτέρω τόπο υλοποίησης της επένδυσης.
7. Να προσκομίσουν αποδεικτικά στοιχεία εξασφάλισης της Ιδιωτικής Συμμετοχής σε ποσοστό που θα ορισθεί στην Αναλυτική Πρόσκληση.
8. Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή Φυσικού/Νομικού Προσώπου σε περισσότερες από μία υποβαλλόμενες αιτήσεις χρηματοδότησης
9. Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή Φυσικού/Νομικού Προσώπου ως εταίρου αν διαθέτει ήδη επιχειρηματική δραστηριότητα σε λειτουργία στον ΚΑΔ (2ψηφια ανάλυση) της επένδυσης στην ίδια ή σε άλλη περιφέρεια.
10. Στην περίπτωση που η επένδυση αφορά σε τουριστικό κατάλυμα, με τις κάτωθι προδιαγραφές 
 Ξενοδοχεία: Κατάταξη σε κατηγορία τουλάχιστο 4**** (αστέρων) και άνω των Δώδεκα (12) κλινών
 Ξενοδοχειακά τουριστικά καταλύματα εντός παραδοσιακών κτισμάτων
 Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping) τουλάχιστον 3*** (αστέρων)
 Τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες τουλάχιστον τρεις (3) στο ίδιο Σήμα MHTE
 Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα Κατάταξη σε κατηγορία τουλάχιστο
4 κλειδιών και τουλαχιστον Δώδεκα (12) κλινών

Επιδοτούμενες Κατηγορίες δαπανών

1. Κτίρια, Εγκαταστάσεις και Περιβάλλον Χώρος
2. Μηχανήματα – Εξοπλισμός
3. Ψηφιακός Εξοπλισμός και Λογισμικό
4. Λοιπός Εξοπλισμός
5. Ενισχύσεις πρώτης λειτουργίας (εκκίνησης ΜΜΕ)
6. Δαπάνες Προβολής και Εξωστρέφειας
7. Τεχνικές Μελέτες
8. Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
9. Μεταφορικά Μέσα
10. Έμμεσες δαπάνες (έως 7% επί των επιλέξιμων άμεσων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου)
Διάστημα επιλεξιμότητας επιδοτούμενων δαπανών

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία προκήρυξης της Δράσης.

Διάρκεια Υλοποίησης Είκοσι τέσσερεις (24) μήνες

ilektroniki timologisi gia xenodoxeia