Επιχορήγηση επιχειρήσεων παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών περίληψη και σύνδεσμοι υποβολής | i-spirit
Επικοινωνία 210-3009907
Υποστήριξη 2103009907

Επιχορήγηση επιχειρήσεων παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών περίληψη και σύνδεσμοι υποβολής

Κατηγορία: 
Η i-spirit Software σε συνεργασία με την εταιρεία B. O. F  ΕΛΛΑΣ Α. Ε. έφτιαξαν και σας αποστέλλουν μια χρήσιμη περίληψη για την επιδότηση των λογιστών και των λογιστικών γραφείων. Επιδοτούνται δαπάνες από την 01 /01 / 2021 και από ότι φαίνεται ο προϋπολογισμός είναι αρκετός. Την σημερινή εποχή οι ενναλακτικές πηγές χρηματοδότησης είναι απαραίτητες. Η i-spirit Software και η B.O.F σας εύχονται καλή επιτυχία. 

Δικαιούχοι 

 • Μικρό Μεσαίες Επιχειρήσεις παροχής Λογιστικών & Φοροτεχνικών Υπηρεσιών
 • ­ Αυτοαπασχολούμενοι Λογιστές & Φοροτεχνικοί

Απαραίτητες Προϋποθέσεις Δικαιούχων

 1. Να έχουν κάνει έναρξη εργασιών μέχρι την 28/02/2022.
 2. Να έχουν εγγραφεί στα Μητρώα του Οικονομικού Επιμελητηρίου μέχρι την
  28/02/2022
 3. Να έχουν έως 28/02/2022 ενεργό ΚΑΔ έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ σε
  τουλάχιστον μια εγκατάσταση (έδρα ή/και υποκατάστημα) ­ 69.20: δραστηριότητες λογιστικής, τήρησης βιβλίων και λογιστικού ελέγχουπαροχή φορολογικών συμβουλών
 4. Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων που έχουν λάβει το 2020 έως 2022 να μην υπερβαίνει 200.000 € πριν από την ημερομηνία ένταξης της αίτησης
 5. Να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία

Ποσό Επιδότησης 

Εφόσον τα έσοδα από Ε3 2020, Κωδικός 500 «Σύνολο Εσόδων από Πωλήσεις Αγαθών και Παροχή Υπηρεσιών»:
Α.είναι έως 20.000€ τότε η επιδότηση είναι έως 2.000€
Β.είναι μεγαλύτερα από 20.000€ τότε η επιδότηση είναι έως 1.500€
Για τους δικαιούχους με έναρξη το 2021και έως 28/02/2022 η επιδότηση είναι έως 1.500€

Επιλέξιμες Δαπάνες

1. Εξοπλισμός Τεχνολογιών Πληροφορικής Επικοινωνίας
- Desktop PC και περιφερειακά, laptop, servers, πολυμηχανήματα και λοιπός
εξοπλισμός πληροφορικής
2. Λογισμικά απαραίτητα για τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό της επιχείρησης
3. Αγορά λογισμικού με την μορφή Software as a Service (SaaS) εφόσον είναι απαραίτητη για τη λειτουργία της επιχείρησης και την ψηφιακή αναβάθμιση με επιλέξιμο κόστος για ένα έτος.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!!: 

Δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες για: κινητά τηλέφωνα, tablets, συνδέσεις κινητής
τηλεφωνίας ή άλλες συνδέσεις, οι συνδρομές σε περιοδικά ή βιβλιοθήκες  (έντυπες ή ηλεκτρονικές).

Ημερομηνία έναρξης επιδοτουμένων δαπανών Επιδοτούνται δαπάνες μετά την 1 η Ιανουαρίου 2021 Διάρκεια υλοποίησης επένδυσης 6 Μήνες.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ από 9 Μαρτίου 2022 έως 18 Απριλίου 2022

Σύνδεσμος για την υποβολή προτάσεων

 

εσπα λογιστών 2022