Η αποδείξεις λιανικών συναλλαγών θα καταχωρούνται on-line στην Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Άρθρο 69 Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 | i-spirit
Επικοινωνία 210-3009907
Υποστήριξη 2103009907

Η αποδείξεις λιανικών συναλλαγών θα καταχωρούνται on-line στην Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Άρθρο 69 Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014

Κατηγορία: 

Ανεξάρτητα με τον τρόπο έκδοσης των αποδείξεων λιανικών συναλλαγών, (Απόδειξη λιανικής και Απόδειξη Παροχής Υπηρεσίας) θα πρέπει να τα αποστέλλουν ηλεκτρονικά στην Βάση της Γ.Γ.Δ.Ε  οι παρακάτω κατηγορίες :

  1. Οι επιτηδευματίες 
    1. Ιατροί, λογιστές, Αρχιτέκτονες, Πολιτικοί μηχανικοί, Δικηγόροι κοκ
  2. Τα Νομικά Πρόσωπα  
    1. Ο.Ε, Α.Ε, ΕΠΕ,ΙΚΕ, Ε.Ε κοκ

Αυτό σημαίνει ότι ο ιατρός, o δικηγόρος,  o λογιστής, το Ιατρκό κέντρο, η Πανσιόν, το Ξενοδοχείο  κοκ, ή η εταιρεία  που εκδίδει παραστατικά λιανικών συναλλαγών θα πρέπει:

  1. Να τις αποστέλλει μέσω της εφαρμογής που τα εκδίδει στην Γ.Γ.Δ.Ε
  2. Να τις αποστέλλει το πρόγραμμα του φορολογικού μηχανισμού ή η ταμειακή μηχανή στην Γ.Γ.Δ.Ε 
  3. Να τις καταχωρεί χειρόγραφα στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.Δ.Ε

Το 3 θα δημιουργήσει μεγάλα προβλήματα στις διασταυρώσεις γιατί η χειρόγραφη καταχώρηση θα έχει μεγάλο ποσοστό ανθρώπινου λάθους. 

Η καλύτερη λύση είναι η αυτόματη αποστολή των αποδείξεων, απευθείας από την εμπορική διαχείριση. 

H εφαρμογή ηλεκτρονικής τιμολόγησης και εμπορικής διαχείρισης i-spirit αποστέλλει αυτόματα τα δεδομένα λιανικών συναλλαγών με την χρήση του φορολογικού μηχανισμού ή απευθείας από την εφαρμογή χωρίς την χρήση φορολογικού μηχανισμού. Με αυτό τον τρόπο, ο ελεύθερος επαγγελματίας ή η επιχείρηση, έχει διασφαλίσει την ορθή αποστολή των δεδομένων πωλήσεων. Επίσης η εφαρμογή i-spirit, συνεργάζεται με τα σύγχρονα λογιστικά προγράμματα που χρησιμοποιούν τα λογιστικά γραφεία και στέλνει ηλεκτρονικό αρχείο πωλήσεων στον λογιστή σας, ώστε να αποφευχθούν λάθη στην σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων και των δηλώσεων Φ.Π.Α, Ε3 κοκ.

Απόσπασμα της Τροποποίησης του ν. 4270/2014 :

Άρθρο 69 Διασφάλιση και έλεγχος συναλλαγών 1. Η παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 3842/2010 (Α' 58), αντικαθίσταται ως εξής: «1. Τα υποκείμενα σε φόρο φυσικά και νομικά πρόσωπα των άρθρων 3 και 45 αντίστοιχα του ν. 4172/2013 (Α' 167) υποχρεούνται να διαβιβάζουν ηλεκτρονικά σε βάση δεδομένων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, τα δεδομένα των εκδιδόμενων λογιστικών αρχείων - στοιχείων, ανεξαρτήτως της μεθόδου έκδοσης αυτών».

 

 

 

 

 

Άρθρο 69 Τροποποιήσεις του ν 42702014 , ηλεκτρονικη διαβιβαση, ηλεκτρονικη τιμολογηση, παλαστικο χρημα, νομοσχεδιο πλαστικου χρηματος,