Η εφαρμογή τιμολόγησης i-spirit χορηγός στο σεμινάριο του Συλλόγου Οικονομολόγων λογιστών Νομού Θεσσαλονίκης | i-spirit
Επικοινωνία 210-3009907
Υποστήριξη 2103009907

Η εφαρμογή τιμολόγησης i-spirit χορηγός στο σεμινάριο του Συλλόγου Οικονομολόγων λογιστών Νομού Θεσσαλονίκης

Κατηγορία: 

Για δεύτερη συνεχή χρονιά η εφαρμογή ηλεκτρονικής τιμολόγησης και εμπορικής διαχείρισης i-spirit, είναι χορηγός στο σεμινάριο με θέμα: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π. στην Θεσσαλονίκη το Σάββατο 18 Μαρτίου 2017 Το σεμινάριο θα γίνει στο Ξενοδοχείο Holiday Inn,  Μοναστηρίου 8 από τις 09.30 π.μ εώς την 15.00 π.μ  Η θεματολογία του σεμιναρίου είναι: 

  • Κλείσιμο χρήσης  της 31/12/2016
  • Σύνταξη φορολογικών δηλώσεων (Ν. 4172/2013) και οικονομικών καταστάσεων (Ν. 4308/2014)
  • Λογιστική βάση σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. (ενσώματα και άυλα πάγια, μισθώσεις, αποθέματα, απαιτήσεις, προβλέψεις, συμμετοχές, υπόλοιπα σε Ξ.Ν., επιχορηγήσεις παγίων, εγγραφές τέλους χρήσεως)
  • Φορολογική βάση σύμφωνα με τον Ν. 4172/2013 (εκπιπτόμενες και μη εκπιπτόμενες δαπάνες, παροχές σε είδος, επισφαλείς απαιτήσεις, φορολογικές αποσβέσεις)
  • Λογιστικές εγγραφές με τα Ε.Λ.Π. (Παράρτημα Γ, Ν. 4308/2014)