Η επιστημονική ομάδα του προγράμματος i-spirit, απαντάει στα ερωτήματα των επιχειρήσεων για την υποχρέωση της ένταξης τους στην ηλεκτρονική τιμολόγηση ενός του 2018 | i-spirit
Επικοινωνία 210-3009907
Υποστήριξη 2103009907

Η επιστημονική ομάδα του προγράμματος i-spirit, απαντάει στα ερωτήματα των επιχειρήσεων για την υποχρέωση της ένταξης τους στην ηλεκτρονική τιμολόγηση ενός του 2018

Κατηγορία: 

Τρία είναι τα  βασικά ερωτήματα που απασχολούν την μικρή επιχείρηση και τον ελέυθερο επαγγελματία για την ένταξη τους στην ηλεκτρονική τιμολόγηση.

 1. Πόσο θα μου κοστίσει (σε χρόνο και σε χρήμα);
 2. Τί θα κερδίσω; 
 3. Τι πρέπει να προσέξω

1.Πόσο θα κοστίσει η προσαρμογή στα νέα δεδομένα για την μικρή επιχείρηση και τον ελεύθερο επαγγελματία με το πρόγραμμα ηλεκτρονικής τιμολόγησης i-spirit :

 • Ο χρόνος για την εγκατάσταση και την παραμετροποίηση μιας εφαρμογής ηλεκτρονικής τιμολόγησης και ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης, όπως το i-spirit, δεν ξεπερνά τα 5 λεπτά
 • Το κόστος της εφαρμογής δεν ξεπερνά τα 0,54 λεπτά την ημέρα ή τα 199€ το έτος. 
 • Δεν επιβαρύνεται η επιχείρηση με άλλα έξοδα παραμετροποίησης, εγκατάστασης και εκπαίδευσης εντός της χρονιάς.

2.Τι θα κερδίσει η επιχείρηση και ο ελεύθερος επαγγελματίας με την ηλεκτρονική τιμολόγηση i-spirit:

 • Γρήγορο κύκλο είσπραξης των τιμολογίων που έχει εκδώσει.
 • Εξάλειψη του λάθους καταχώρησης από τον εκδότη και από τον λογιστή του.
 • Εξάλειψη  της γραφειοκρατίας και του κόστους εργασίας για καταχώρηση.
 • Εξάλειψη της  δαπάνης του κόστους αρχειοθέτησης των τιμολογίων και των αποδείξεων.
 • Εξάλειψη του κόστους εκτύπωσης και αποστολής των τιμολογίων και των αποδείξεων.
 • Πρόσβαση σε νέες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες.
 • Άμεση πληροφόρηση για τις απαιτήσεις και τις υποχρεώσεις του.
 • Προφύλαξη από πρόστιμα με την κατάργηση των παλαιωμένων εκλεκτικών διαδικασιών (Μ.Υ.Φ).
 • Ανάκληση των παραστατικών και των λογιστικών του αρχείων ανά πάσα στιγμή για όσα χρόνια επιθυμεί.
 • Υποχρεωτική διαδικασία αντιγράφων ασφαλείας, χωρίς να ερωτάται ο χειριστής.
 • Αποστολή των δεδομένων πωλήσεων στον λογιστή του με ένα click
 • Επαγγελματικά και ευανάγνωστα προτιμολόγια, τιμολόγια, αποδείξεις και δελτία αποστολής.

3.Τι πρέπει να προσέξει ο ελεύθερος επαγγελματίας και η επιχείρηση,  όταν θα ενταχθεί στην ηλεκτρονική τιμολόγηση 

 • Το ηλεκτρονικό αρχείο θα πρέπει να είναι διαθέσιμο από την εφαρμογή, ακόμα και αν δεν είναι ενεργή η σύμβαση υποστήριξης χωρίς κόστος.
Ηλεκτρονική τιμολόγηση, ηλεκτρονική αρχειοθέτηση τιμολογίων