Ηλεκτρονική τιμολόγηση i-spirit Διαβίβαση παραστατικού μέσω παρόχου | i-spirit
Επικοινωνία 210-3009907
Υποστήριξη 2103009907

Ηλεκτρονική τιμολόγηση i-spirit Διαβίβαση παραστατικού μέσω παρόχου

Κατηγορία: 

έκδοση 2.03.07
(Α) Αναφορά MyDATA συναλλαγές εσόδων

Αναφορά MyDATA συναλλαγές εσόδων

Α1) Στήλη Πάροχος διαβίβασης:
Συμπληρώνεται η ονομασία του παρόχου 
Πατώντας το link ανοίγει παράθυρο web browser με το αποθηκευμένο παραστατικό στην πλατφόρμα του παρόχου

SoftOne EINVOICING

(Α2) Στήλη Υπογραφή παρόχου:
Συμπληρώνεται η τιμή Authentication code που επιστρέφεται κατά την επιτυχημένη διαβίβαση.
Το Authentication code είναι μια μοναδική τιμή που δημιουργείται από το myDATA για λογαριασμό του παρόχου και υπολογίζεται από τα:
ΑΦΜ εκδότη, ημερομηνία, branch id, τύπος παραστατικού , σειρά, Α/Α παρ., ΜΑΡΚ, συνολική καθαρή αξία, συνολικό ποσό, ΑΦΜ παραλήπτη

(Β) Παράθυρο επεξεργασίας παραστατικού Υπογραφή παρόχου: (authentication code )

Υπογραφή παρόχου

 

Εκτυπωμένο παραστατικό
Υπογραφή παρόχου: (authentication code , βλέπε Α2)
QR code με link που οδηγεί στο αποθηκευμένο παραστατικό στην πλατφόρμα του παρόχου (βλέπε Α1)

Εκτυπωμένο παραστατικό

Οθόνη λίστας Παραστατικών

(Γ) Αρχείο παρόχου:
οδηγεί στο αποθηκευμένο παραστατικό στην πλατφόρμα του παρόχου (βλέπε Α1)
3) Ειδικά μηνύματα που επιστρέφονται από πάροχο  

 

 

I-SPIRIT ΠΑΡΟΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ