Οι αλλαγές που φέρνει το myDATA σε Ελεύθερους επαγγελματίες, επιχειρήσεις και λογιστικά γραφεία | i-spirit
Επικοινωνία 210-3009907
Υποστήριξη 2103009907

Οι αλλαγές που φέρνει το myDATA σε Ελεύθερους επαγγελματίες, επιχειρήσεις και λογιστικά γραφεία

Κατηγορία: 

 

Στην εφαρμογή του νόμου  4446/2016  και συγκεκριμένα του αρθρ.69, έχει προβεί η Α.Α.Δ.Ε με το  #myData  (ακρωνύμιο του myDigitalAccountingTax Application).

Η επιστημονική ομάδα του i-spirit, κατηγοριοποίησε και ταξινόμησε τα ερωτήματα σε

« ΠΟΙΟΥΣ - ΤΙ - ΠΩΣ -ΠΟΤΕ – ΠΟΙΟΣ» και τα απαντά  με απλά λόγια για τις αλλαγές και την νέα κανονικότητα που έρχεται σε λίγες ημέρες για όλες τις επιχειρήσεις.

 1. Ποιους αφορά το #myDATA:

Η εφαρμογή του μέτρου αφορά όλες τις επιχειρήσεις ανεξαρτήτου μεγέθους, νομικής μορφής και κατηγορίας βιβλίων.

Η κάθε επιχείρηση (οντότητα), αποκτά τα δικά της ηλεκτρονικά βιβλία που αντικαθιστούν τα παραδοσιακά εσόδων εξόδων (απλογραφικά).

Οι επιχειρήσεις που τηρούν διπλογραφικά βιβλία δεν εξαιρούνται από το μέτρο

Εξαιρούνται οι αγρότες προς το παρόν

 1. Τι ενημερώνει αυτόματα τα ηλεκτρονικά βιβλία #myDATA

Όλες οι  εκροές (Λιανικές και χονδρικές πωλήσεις συμπεριλαμβανομένων και των αυτοπαραδόσεων) των επιχειρήσεων και των ελ. Επαγγελματιών ενημερώνουν αυτόματα τα έσοδα, αναλυτικά ως σύνοψη,  που σημάνει Καθαρή αξία, ΦΠΑ, φόροι, ΑΦΜ εκδότη και λήπτη .

 • Συμπεριλαμβάνονται και οι αποδείξεις παροχής υπηρεσίας που εκδίδουν οντότητες που  έχουν εξαιρεθεί από την χρήση του φορολογικού μηχανισμού.

Όλες οι εισροές που προέρχονται από τιμολόγια εσωτερικού και έχουν ενημερώσει το βιβλίο εσόδων του εκδότη,  ενημερώνουν αυτόματα στο myDATA και το βιβλίο εξόδων για τον λήπτη (αναλυτικά και συγκεντρωτικά) ως σύνοψη  που σημάνει Καθαρή αξία, ΦΠΑ, φόροι, ΑΦΜ εκδότη και λήπτη  

 • Επαγγέλματα που εκδίδουν παραστατικά με μηδενικό Φ.Π.Α (Ιατροί κ.α ), δεν εξαιρούνται από την αποστολή.
 • Αν μια οντότητα που τηρεί απλογραφικά, εκδώσει παραστατικό σε οντότητα που τηρεί διπλογραφικά, για να το δει ο λήπτης πρέπει να ενημερώσει στον μήνα.
 • Υπάρχει η δυνατότητα να μην αποδεχτεί ο λήπτης παραστατικό που ενημέρωσε κατά λάθος την μερίδα των εξόδων του

Δεν ενημερώνονται στο myDATA εισπράξεις - πληρωμές

 1. Πως ενημερώνεται το #myDATA  :

Αυτόματα. Η Α.Α.Δ.Ε έχει δώσει στους προγραμματιστές τεκμηριωμένο A.P.I. (κάτι καλύτερο με απλά λόγια από την ενημέρωση της Μ.Υ.Φ), το οποίο μπορεί να λαμβάνει δεδομένα αυτόματα και σε πραγματικό χρόνο χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες για τον χρήστη με 4 τρόπους:

 • Μέσω των εμπορικών εφαρμογών έκδοσης τιμολογίων (όπως είναι το i-spirit),  που έχουν προσαρμόσει τα παραστατικά , και διαθέτουν API που επικοινωνεί με την Α.Α.Δ.Ε. Για όσους διαθέτουν τέτοια εφαρμογή, πρέπει να συγχρονίσουν τα παραστατικά πωλήσεων τους με τα παραστατικά πωλήσεων της Α.Α.Δ.Ε. (Προτείνουμε να απευθυνθούν στον προμηθευτή τους).
  • Στο i-spirit παρέχουμε την δυνατότητα προ της αποστολής να γίνει έλεγχος από την οντότητα μέσα από την εφαρμογή.
  • Σε πρώτη φάση ο 1ος  συγχρονισμός που είναι η αποστολή της σύνοψης  πωλήσεων, θα  μπορεί να μην είναι αυτόματος αλλά να τον επιλέγει η οντότητα.  
 • ​Μέσω των ταμειακών μηχανών που πληρούν τις νέες προδιαγραφές
 • Μέσω των ολοκληρωμένων συστημάτων ηλεκτρονικής τιμολόγησης που κάνουν χρήση οι πολύ μεγάλες οντότητες.
 • Μέσω της καταχώρησης στην πλατφόρμα της Α.Α.Δ.Ε από χρήστες που έχουν ολιγάριθμα παραστατικά πωλήσεων (μπλοκάκια). Απαιτεί προσεκτική συμπλήρωση και καταχώρηση αναλυτική για φόρους τέλη, εισφορές, χαρτόσημο παρακρατήσεις κ.α. Η καταχωρητική εγγραφή  θα παίρνει ΜΑΡΚ και θα οριστικοποιείτε ώστε να την δεί και ο λήπτης.

 

 1. Πότε ενημερώνεται το #myDATA :

Στο πιλοτικό η ενημέρωση θα γίνεται έως τις 20 του μήνα που αποδίδουν οι επιχειρήσεις τον Φ.Π.Α. Σημαντικό

 • Διπλογραφικά κάθε 20 του μήνα
 • Απλογραφικά στις 20 προ του τριμήνου που υποβάλλει δήλωση ΦΠΑ *
 • Ιατροί με 0% ΦΠΑ στις 20 κάθε μήνα ανάλογα με τα βιβλία που τηρούν

*Οι πωλήσεις που αποστέλλει ο εκδότης τιμολογίων καλό είναι να τις ανεβάζει σε πραγματικό χρόνο όπως ήδη γίνεται με τα πρατήρια, γιατί σε περίπτωση που ενημερώνουν ανά τρίμηνο τα απλογραφικά δεν θα βλέπει ο λήπτης στην μερίδα του προ απόδοσης Φ.Π.Α

 

 

 1. Ποιος ενημερώνει το myDATA :

 

Η Οντότητα (επιχείρηση ή επιτηδευματίας) αποστέλλει τις πωλήσεις του μέσα από την εμπορική εφαρμογή της ή με όποιον άλλο τρόπο από το 4 επιθυμεί.

 • Η οντότητα  που λαμβάνει στην μερίδα εξόδων έχει την δυνατότητα για :
  • την μη αποδοχή των τιμολογίων που έλαβε και ενημέρωσαν αυτόματα την μερίδα τους πχ από λάθος
  • να ενημερώσει εκείνη για παραστατικό που έλαβε από μη συνεπή εκδότη και δεν ενημέρωσε την Α.Α.Δ.Ε . Αυτό συνεπάγεται γνωστοποίηση στον εκδότη και έλεγχο από την Α.Α.Δ.Ε για την  συναλλαγή

Ο λογιστής κάνει τους  χαρακτηρισμούς  στο myDATA στις εξής κατηγορίες :

 • Εκροές Πωλήσεις
  • Εμπορεύματα-Προιόντα – Υπηρεσίες - Παρεπόμενα έσοδα  - Συμβόλαια Ενοίκια - Τόκους κ.α
 • Εισροές Αγορές
  • Αγορές - Έξοδα -Πάγια

* Οι σύγχρονες εμπορικές εφαρμογές όπως το i-spirit, βοηθούν τον λογιστή στον χαρακτηρισμό πωλήσεων έως και το 100%

Ο λογιστής καταχωρεί στο myDATA  

 • Αγορές εξωτερικού -Δαπάνες από λιανικές μη αντικριζόμενες εγγραφές -

ΕΦΚΑ-Αποσβέσεις (έως το τέλος της διαχειριστικής περιόδου)-Τακτοποιητικές -Αναμορφώσεις -Λοιπές μη αντικριζόμενες εγγραφές

 • Με το κλείσιμο των χαρακτηρισμών (πρέπει να γίνει έως το τέλος του έτους) συμπληρώνεται αυτόματα το Ε3

Τι κερδίζουμε από το #myDATA

 • Χαμένο χρόνο και εξάλειψη λάθους από καταχώρηση
 • Δεν χάνονται τα τιμολόγια αγοράς 
 • Δραστική μείωση του κόστους αποστολής και αρχειοθέτησης στις επιχειρήσεις
 • Άμεση πρόβλεψη της οικονομικής κατάστασης
 • Εξάλειψη γραφειοκρατίας
 • Εξάλειψη διαφθοράς
 • Άμεσο κλείσιμο βιβλίων και ελέγχου 
 • Δραστική μείωση της φοροδιαφυγής
 • Κατάργηση της Μ.Υ.Φ

Σημεία προσοχής

 • Ο Φ.Π.Α συμπληρώνεται από τις αναλυτικές εγγραφές του myDATA
 • To E3 συμπληρώνεται από τις αναλυτικές εγγραφές του myDATA

Συμπέρασμα :Οι εμπορικές εφαρμογές είναι η βάση – πυλώνας για την σωστή ενημέρωση και τον χαρακτηρισμό των πωλήσεων στην Α.Α.Δ.Ε.

Τι προσφέρει η εφαρμογή i-spirit

H ηλεκτρονική τιμολόγηση και εμπορική διαχείριση i-spirit, ενημερώνει αυτόματα το myDATA για απλογραφικά και διπλογραφικά βιβλία. Στην ερχόμενή έκδοση έχει προσαρμόσει όλα τα παραστατικά πωλήσεών της ίδια με του myDATA και τα είδη πωλήσεων αναφέρουν τον χαρακτηρισμό και τους φόρους.

Επιπρόσθετα και σε περίπτωση που η οντότητα τηρεί διπλογραφικά βιβλία, η εφαρμογή i-spirit, δημιουργεί όλα τα άρθρα πωλήσεων και τα αποστέλλει στον λογιστή με ένα click,  ώστε να τα εισάγει στο λογιστικό πακέτο που κάνει χρήση και θα τα χρειαστεί για τον ισολογισμό.

Η διαδικασία είναι απλή:

H οντότητα κάνει χρήση της εφαρμογής  i-spirit για την έκδοση των αποδείξεων, τιμολογίων και γενικότερα όλων τα παραστατικών πωλήσεων.

 • Αποστέλλει με ένα click την σύνοψη των πωλήσεων της εφόσον έχει κάνει τους σχετικούς ελέγχους στο myDATA.
 • Παράλληλα αποστέλλει και όλα τα πρωτογενή παραστατικά πωλήσεων που έχει εκδώσει στον λογιστή της.

Το λογιστικό γραφείο από τις αναφορές της εφαρμογής i-spirit έχει την δυνατότητα:

 • Να ελέγχει τους παρακρατούμενους φόρους  τα τέλη και τον Φ.Π.Α.
 • Να συμφωνεί τους χαρακτηρισμούς πωλήσεων
 • Να δημιουργεί τα διπλογραφικά άρθρα πωλήσεων σε Ε.Γ.Λ.Σ ή σε Ε.Λ.Π αν η οντότητα τηρεί διπλογραφικά βιβλία ώστε να εισαχθούν στην εφαρμογή του
 • Να αποστέλλει τον 2ο συγχρονισμό στο myDATA την οριστικοποίηση των χαρακτηρισμών

Η εφαρμογή i-spirit, για κάθε εγγραφή πώλησης δημιουργεί άρθρο για απλογραφικά και για διπλογραφικά βιβλία, για περεταίρω έλεγχο.

Τι αλλάζει

 • Η αυτόματη συμπλήρωση της δήλωσης  Φ.Π.Α σε απλογραφικά και σε διπλογραφικά (ανά ημερομηνία υποβολής)
 • Η αυτόματη συμπλήρωση του Ε3 μόλις κλείσουν οι χαρακτηρισμοί
 • Η κατάργηση του παραδοσιακού βιβλίου εσόδων εξόδων

Γλωσσάρι

 1. Οντότητα = Επιχείρηση – επιτηδευματίας.
 2. Σύνοψη παραστατικού = Τα στοιχεία φορολογικού ενδιαφέροντος (Καθαρή αξία, Φ.Π.Α, Α.Φ.Μ, τέλη, φόροι ανά συντελεστή κοκ).
 3. Συγχρονισμός παραστατικών = Ο χρόνος αποστολής της πληροφορίας στο myDATA
 4. Αντικριζόμενα παραστατικά – εγγραφές = Τα παραστατικά που αναφέρουν τον Α.Φ.Μ του εκδότη και του λήπτη.
 5. Μη αντικριζόμενα παραστατικά = Τα παραστατικά που αναφέρουν μόνο τον Α.Φ.Μ του εκδότη.
 6. Απλογραφικά = To βιβλίο εσόδων εξόδων
 7. Διπλογραφικά = Τα βιβλία Γ κατηγορίας
Ηλεκτρονική τιμολόγηση και ηλεκτρονικά βιβλία myDATA
myDATA ΑΑΔΕ
ΑΑΔΕ ηλεκτρονικά Βιβλία