Υποστήριξη 210-3009907, 210-6777122
Υποστήριξη 210-3009907, 210-6777122

Δελτία τύπου

Α.1138/2020 η απόφαση για την ενημέρωση των ηλεκτρονικών βιβλίων στην πλατφόρμα myDATA

Α.1138/2020
Καθορισμός της έκτασης εφαρμογής, του χρόνου και της διαδικασίας ηλεκτρονικής διαβίβασης δεδομένων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, καθώς και κάθε άλλου αναγκαίου θέματος για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15Α του ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.)
Αριθμ. Α 1138/12-06-2020

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

Ο καθορισμός της μορφής του ηλεκτρονικού τιμολογίου με το φεκ τεύχος B’ 457/14.02.2020 με βάση τα ευρωπαϊκά πρότυπα

Καθορίστηκε ο μορφότυπος του ηλεκτρονικού τιμολογίου που παραπέμπει και  στο A.P.I των ηλεκτρονικών βιβλίων της Α.Α.Δ.Ε myDATA

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός της Ελληνικής κυβέρνησης καθορίζεται με βάση τα Ευρωπαικά πρότυπα. 

Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας νοούνται:

1. Ως «Ευρωπαϊκό πρότυπο»: Το «ευρωπαϊκό πρότυπο έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων» είναι το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 16931: 2017 που έχει ενταχθεί στο εθνικό σύστημα τυποποίησης και ισχύει ως ΕΛΟΤ ΕΝ 16931: 2017.

Παραγωγική λειτουργία της πλατφόρμας myDATA, εξαιρέσεις, ημερομηνίες ενημέρωσης και αντικατάσταση ταμειακών και φορολογικών μηχανισμών

Η ανανέωση για 5 έτη του Γ.Γ.Δ.Ε κου Πιτσιλή στην Α.Α.Δ.Ε,  σηματοδοτεί και την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της πλατφόρμας #myDATA.

H μεταρρύθμιση των ψηφιακών αλλαγών είναι εφικτό να ολοκληρωθούν το προσεχές τρίμηνο και η online σύνδεση των ταμειακών μηχανών με το taxis τον Ιούνιο του 2020.

Εξαιρέσεις οντοτήτων από την αποστολή στην πλατφόρμα myDATA:

H i-spirit Software συμμετέχει στο 4ο Boutique Hotels Forum με την οικονομική λύση που προφέρει για την ενημέρωση των ηλεκτρονικών βιβλίων στα ξενοδοχεία

Το Boutique Hotels Forum είναι ένα ετήσιο B2B Forum, όπου συμμετέχουν ξενοδοχεία κατηγορίας 3* αστέρων και άνω, δυναμικότητας από 1 έως 60 δωμάτια, που έχουν πιστοποιηθεί (ή έχουν αιτηθεί και βρίσκονται σε φάση αυτοψίας) από το Ξ.Ε.Ε.

Ηλεκτρονικά βιβλία myDATA σεμινάριο 23/10/2019 Εισηγητής Καλαμαράς Νικόλαος Σπυρόπουλος Νικόλαος

Το σεμινάριο απευθύνεται σε λογιστές, ελεύθερους επαγγελματίες και στελέχη λογιστηρίου για τα Ηλεκτρονικά Βιβλία που πρόκειται σύντομα να καθιερωθούν.

Ημερήσιο πρόστιμο για την μη διαβίβαση πωλήσεων από την Α.Α.Δ.Ε με την Ε2154/07.08.2019

Πρόστιμο 100€/ήμερα ανακοίνωσε η Α.Α.Δ.Ε για όσους δεν διαβιβάζουν τις πωλήσεις τους. 

Η Α.Α.Δ.Ε διευκρίνισε τον Αύγουστο τις κυρώσεις για την μη διαβίβαση πωλήσεων, έπειτα από μια μεγάλη προσαρμογή που είχε δώσει(περίπου 8 μήνες)  στον πρώτο κλάδο ένταξε στην ηλεκτρονική διαβίβαση από τον Ιανουάριο του 2019.

Προς το παρόν το πρόστιμο αφορά τις επιχειρήσεις - οντότητες-εκμεταλλευτές πρατηρίων καυσίμων, από πωλητές πετρελαίου θέρμανσης και από προμηθευτές υγραερίου ή πεπιεσμένου φυσικού αερίου σε πρατήρια, για πωλήσεις καυσίμων.

Σελίδες