Δελτία τύπου | Page 2 | i-spirit
Επικοινωνία 210-3009907
Υποστήριξη 2103009907

Δελτία τύπου

Δωρεάν πρόγραμμα σε λογιστές για την myDATA από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος για τα ενήμερα μέλη του

Δωρεάν Λογισμικό myDATA  με πλήρη Υποστήριξη στα λογιστικά γραφεία που είναι μέλη και ταμειακά ενήμερα, προσφέρει το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος . 

Η προσφορά απορρέει από την συνεργασία του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και της εταιρείας πληροφορικής  i-spirit Software και αφορά την έκδοση i-spirit Accounting Office #myDATA ready.

Σημεία προσοχής για την δημιουργία subscription KEY για την ενημέρωση της myDATA

Οι εξουσιοδοτημένες οντότητες ( λογιστές) δε χρειάζεται να αποκτήσουν ένα subscription key για κάθε οντότητα (πελάτη τους) που τους έχει εξουσιοδοτήσει για να διαβιβάζουν μέσω των κλήσεων του REST API. 
Ο διαχωρισμός γίνεται από το Α.Φ.Μ. της οντότητας/επιχείρησης που περιέχεται στη σύνοψη και τη σχέση εξουσιοδότησης μεταξύ εξουσιοδοτούμενου (π.χ. λογιστή) και οντότητας/επιχείρησης.

Έναρξη της ψηφιακής πλατφόρμας myDATA για όλες τις επιχειρήσεις

Ξεκίνησε πιλοτικά από σήμερα, 1η/10/2020, η ψηφιακή διαβίβαση στην πλατφόρμα των Ηλεκτρονικών Βιβλίων – myDATA για όλες τις επιχειρήσεις και για παραστατικά που εκδίδουν από αυτή την ημερομηνία και μετά.

I-Spirit: Ηλεκτρονικά βιβλία για την επιχείρηση και τον ελεύθερο επαγγελματία σε 5 λεπτά

H καινοτομία της i-spirit Software παρέχει την απόλυτη λύση για την ενημέρωση των ηλεκτρονικών βιβλίων #myDATA, με ασφαλή πρόσβαση στα επιχειρησιακά σας δεδομένα, μόνο από εσάς.

 

Video με τον Αντώνη Ντίνο της Α.Α.Δ.Ε με την επεξήγηση της 1138/20 απόφασης της εφαρμογής των ηλεκτρονικών βιβλίων που ξεκινάνε σε λίγες ημέρες.

Αναλύτικά όλες οι πληροφορίες για την απόφαση Α.1138 από τον Αντώνη Ντίνο (επιχειρησιακό στέλεχος της ομάδας mydata για τα ηλεκτρονικά βιβλία της Α.Α.Δ.Ε), σε ένα video που αφορά λογιστές και επιχειρήσεις. 

Τα ηλεκτρονικά βιβλία της Α.Α.Δ.Ε και η πλατφόρμα #myDATA, είναι η μια από τις μεγαλύτερες μεταρρυθμίσεις του δημοσίου που θα απασχολήσει επιχειρήσεις, λογιστές και ελεύθερους επαγγελματίες από την 01/10/2020.

Η εφαρμογή i-spirit, είναι myDATA ready και καλύπτει όλους τους κλάδους των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων από 99€/έτος, για όλο το φάσμα που απαιτεί η Α.Α.Δ.Ε.

i-spirit Τα πλεονεκτήματα της εφαρμογής ηλεκτρονικής τιμολόγησης και ενημέρωσης ηλεκτρονικών βιβλίων #myDATA

H i-spirit Software, έδωσε μια καινοτόμα λύση στην Ελληνική αγορά (προς το παρόν) με την υβριδική εφαρμογή εφαρμογή εμπορικής διαχείρισης, ηλεκτρονικής τιμολόγησης  και ενημέρωσης #myDATA (ηλεκτρονικών βιβλίων Α.Α.Δ.Ε 

Tα πλεονεκτήματα της εφαρμογής είναι:

Ηλεκτρονικά Βιβλία Α.Α.Δ.Ε συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις

Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ

Ε Τι είναι η Ηλεκτρονική διαβίβαση δεδομένων στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA της Α.Α.Δ.Ε.;

Α Ως «Ηλεκτρονική διαβίβαση δεδομένων στην Α.Α.Δ.Ε.» νοείται η διαβίβαση δεδομένων στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA της Α.Α.Δ.Ε.

Δείτε εδώ τις 43 συχνότερες ερωτήσεις και απαντήσεις (F.A.Q) από την Α.Α.Δ.Ε 

 

Άνοιξαν τα ηλεκτρονικά βιβλία της ΑΑΔΕ για τις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες

Την εμφάνιση του έκανε σήμερα το συνοπτικό βιβλίο εγγραφών που θα ενημερώνεται αυτόματα από τα παραστατικά που εκδίδουν οι επιχειρήσεις μέσα από τις εφαρμογές τους από την 01/10/2020 με βάση την α/1138/2020.

Το ηλεκτρονικό βιβλίο εγγραφών είναι όπως ακριβώς και το γνωστό βιβλίο εσόδων εξόδων στην σύγχρονη όμως μορφή του.

Α.1138/2020 η απόφαση για την ενημέρωση των ηλεκτρονικών βιβλίων στην πλατφόρμα myDATA

Α.1138/2020
Καθορισμός της έκτασης εφαρμογής, του χρόνου και της διαδικασίας ηλεκτρονικής διαβίβασης δεδομένων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, καθώς και κάθε άλλου αναγκαίου θέματος για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15Α του ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.)
Αριθμ. Α 1138/12-06-2020

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

Ο καθορισμός της μορφής του ηλεκτρονικού τιμολογίου με το φεκ τεύχος B’ 457/14.02.2020 με βάση τα ευρωπαϊκά πρότυπα

Καθορίστηκε ο μορφότυπος του ηλεκτρονικού τιμολογίου που παραπέμπει και  στο A.P.I των ηλεκτρονικών βιβλίων της Α.Α.Δ.Ε myDATA

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός της Ελληνικής κυβέρνησης καθορίζεται με βάση τα Ευρωπαικά πρότυπα. 

Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας νοούνται:

1. Ως «Ευρωπαϊκό πρότυπο»: Το «ευρωπαϊκό πρότυπο έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων» είναι το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 16931: 2017 που έχει ενταχθεί στο εθνικό σύστημα τυποποίησης και ισχύει ως ΕΛΟΤ ΕΝ 16931: 2017.

Σελίδες