Παραγωγική λειτουργία της πλατφόρμας myDATA, εξαιρέσεις, ημερομηνίες ενημέρωσης και αντικατάσταση ταμειακών και φορολογικών μηχανισμών | i-spirit
Επικοινωνία 210-3009907
Υποστήριξη 2103009907

Παραγωγική λειτουργία της πλατφόρμας myDATA, εξαιρέσεις, ημερομηνίες ενημέρωσης και αντικατάσταση ταμειακών και φορολογικών μηχανισμών

Κατηγορία: 

Η ανανέωση για 5 έτη του Γ.Γ.Δ.Ε κου Πιτσιλή στην Α.Α.Δ.Ε,  σηματοδοτεί και την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της πλατφόρμας #myDATA.

H μεταρρύθμιση των ψηφιακών αλλαγών είναι εφικτό να ολοκληρωθούν το προσεχές τρίμηνο και η online σύνδεση των ταμειακών μηχανών με το taxis τον Ιούνιο του 2020.

Εξαιρέσεις οντοτήτων από την αποστολή στην πλατφόρμα myDATA:

 • Οι Ιερές μονές του Αγίου όρους 
 • Το δημόσιο για τις πράξεις που πραγματοποιούν ως δημόσια εξουσία,  εφόσον οι πράξεις αυτές δεν υπόκεινται σε Φ.Π.Α 

Τα δεδομένα που θα διαβιβάζον οι επιχειρήσεις και οι ελ. επαγγελματίες, ανά στοιχείο (απόδειξη ή τιμολόγιο):

 • Στοιχεία αντισυμβαλλομένων (εσωτερικού- εξωτερικού) 
 • ​Α.Φ.Μ, χώρα
 • Είδος παραστατικού (Τιμολόγιο, απόδειξη κα)
 • Στοιχεία παραστατικού (Ημερομηνία/σειρά/αριθμός/αριθμός εγκατάστασης
 • Συνολική αξία παραστατικού = Καθαρή αξία, +Φ.Π.Α, -Παρακρατήσεις, +Λοιποί φόροι, +Λοιπά τέλη, - Κρατήσεις υπέρ λοιπών φορέων δημοσίου

 Τα στοιχεία λιανικής που εκδίδονται με Φ.Η.Μ (ΦΤΜ, Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ, Α.ΔΗ.Μ.Ε) θα διαβιβάζονται συγκεντρωτικά έως την  ενεργοποίηση της απευθείας διασύνδεσης .

Δείτε ποιες ταμειακές μηχανές αποσύρονται έως την 31/05/2020 εδώ

​Χρόνος ενημέρωσης των ηλεκτρονικών βιβλίων 

 • Η ηλεκτρονική αποστολή των λιανικών πωλήσεων, (b2c), θα γίνεται ανά απόδειξη και σε πραγματικό χρόνο, μόλις ολοκληρωθεί η διασύνδεση των ταμειακών και φορολογικών μηχανισμών 
  • Έως την διασύνδεση των ταμειακών οι λιανικές πωλήσεις θα διαβιβάζονται συγκεντρωτικά έως την 20η ημέρα του επόμενου μήνα.
 • Η ηλεκτρονική αποστολή των χονδρικών πωλήσεων(b2b), θα διαβιβάζονται συγκεντρωτικά έως την 20η ημέρα του επόμενου μήνα
 • Η ηλεκτρονική αποστολή των αμοιβών πρακτόρων μεσιτών, ασφαλιστών, πρακτορείων ΠΡΟΠΟ, έως την 20η ημέρα του μεθεπόμενου της εκκαθάρισης μήνα.
 • Εγγραφές μισθοδοσίας έως την υποβολή δήλωσης απόδοσης των παρακρατούμενων φόρων. 
 • Εγγραφές τακτοποίησης εσόδων εξόδων έως την υποβολή της δήλωσης

Ποιός θα μπορεί να διαβιβάζει τα δεδομένα 

 • Ο εξουσιοδοτημένος λογιστής 
 • Ο εκδότης 
 • Ο λήπτης σε περίπτωση αυτοτιμολόγησης 
 • Η ίδια η οντότητα. 

Οι οντότητες κατά τον χρόνο διαβίβασης οφείλουν να χαρακτηρίζουν τις συναλλαγές (εσόδων και εξόδων).

Σε περίπτωση που προκύψουν αποκλίσεις, λάθη ή παραλείψεις από την διαβίβαση η Α.Α.Δ.Ε θα αποστέλλει ηλεκτρονικό μήνυμα για την τακτοποίηση της διαφωνίας εντός διμήνου. 

Τα στοιχεία που έχουν εκδοθεί  από τις επιχειρήσεις από την 01/01/2020 μέχρι την έναρξη της  παραγωγικής λειτουργίας της πλατφόρμας ηλεκτρονικών βιβλίων myDATA θα τα διαβιβάσουν μαζικά μέχρι την καταληκτική ημερομηνία που θα μας ορίσει η Α.Α.Δ.Ε.

Η i-spirit Software, θα διαθέσει δωρεάν γραμμή επικοινωνίας στους συνεργάτες λογιστές και στους χρήστες της εφαρμογής μας, ώστε να διασφαλίσει την σωστή προσαρμογή των επιχειρήσεων στα νέα δεδομένα της ψηφιακής λογιστικής.  

Η παραπάνω αναφορά είναι η άποψη του επιστημονικού μας συνεργάτη Σπυρόπουλου Νικόλαου.

Ηλεκτρονική τιμολόγηση και ηλεκτρονικά βιβλία myDATA απόσυρση ταμειακών μηχανών