Υποστήριξη 210-3009907, 210-6777122
Υποστήριξη 210-3009907, 210-6777122

Πίνακας Δ1 για την διασύνδεση φορολογικών μηχανισμών με το esend της Γ.Γ.Π.Σ σε αντικατάσταση του πίνακα Δ

Κατηγορία: 

 

 

 

Ο πίνακας Δ1 είναι ο νέος πίνακας που αντικαθηστά τον πίνακα Δ όσον αφορά  τα παραστατικά με βάση τα Ελληνικά λογιστικά πρότυπα, για την διασύνδεση των φορολογικών μηχανισμών με την ΓΓΠΣ στο esend (Aυτόματη αποστολή πωλήσεων στο esend).