Πληροφορίες για την ηλεκτρονική τιμολόγηση, που γίνεται σταδιακά υποχρεωτική εντός του 2019 και για τον κλάδο των κατασκευών από την i-spirit Software. | i-spirit
Επικοινωνία 210-3009907
Υποστήριξη 2103009907

Πληροφορίες για την ηλεκτρονική τιμολόγηση, που γίνεται σταδιακά υποχρεωτική εντός του 2019 και για τον κλάδο των κατασκευών από την i-spirit Software.

Κατηγορία: 

Τα ηλεκτρονικά βιβλία και η ηλεκτρονική τιμολόγηση, καταργούν τα χειρόγραφα παραστατικά. Ο εκδότης θα ta αποστέλλει ηλεκτρονικά σε πραγματικό χρόνο στην Α.Α.Δ.Ε.

Η ηλεκτρονική αποστολή των πωλήσεων στη Α.Α.Δ.Ε θα είναι άμεση και θα επιτυγχάνεται:

 1. με την χρήση μιας εφαρμογής  εμπορικής διαχείρισης (όπως είναι το i-spirit),
 2. με την χρήση ταμειακής μηχανής
 3. με πλατφόρμες ηλεκτρονικής τιμολόγησης (μεγάλες εγκαταστάσεις)
 4. με την χειρόγραφη καταχώρηση στην ιστοσελίδα της Α.Α.Δ.Ε, μόνο για όσους εκδίδουν ελάχιστα παραστατικά το έτος.

Ο λήπτης των τιμολογίων θα τα αποδέχεται από την Α.Α.Δ.Ε και θα είναι υποχρεωμένος να τα «αντικρίσει» με την αγορά ή δαπάνη που αφορά το καθένα.

Οι πληροφορίες που θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά στην Α.Α.Δ.Ε είναι ο αριθμός παραστατικού, η ημερομηνία και ώρα έκδοσης, η καθαρή αξία, ο ΦΠΑ και ο παρακαρατούμενος φόρος .

Στις περιοδικές δηλώσεις,  οι μηχανικοί, τα τεχνικά γραφεία και οι κατασκευαστικές εταιρείες, θα βρίσκουν προ-συμπληρωμένο και μη μεταβαλλόμενο το ποσό του Φ.Π.Α προς απόδοση καθώς και τους λοιπούς φόρους.

Η εφαρμογή ηλεκτρονικής τιμολόγησης i-spirit, δημιουργήθηκε εξ αρχής για να καλύψει την ανάγκη του ελέγχου των πωλήσεων από τον επιχειρηματία πριν από την αποστολή τους στην Α.Α.Δ.Ε.

Με την χρήση της εφαρμογής i-spirit άμεσα εκσυγχρονίζεται το γραφείο σας και βελτιώνεται το αποτέλεσμα της εργασίας.

Το λογισμικό σας προσφέρει:

 • Ταχύτητα : Εγκατάσταση και χρήση σε 5 λεπτά.
 • Πληροφόρηση παντού : Στο  εργοτάξιο, στον πελάτη ή στον λογιστή σου.
 • Ασφάλεια: Πρόσβαση στα δεδομένα μόνο από εσένα και αυτόματα αντίγραφα ασφαλείας.
 • Καινοτομία:  Το i-spirit είναι υβριδικό και έχει τα πλεονεκτήματα μιας cloud και μιας desktop εφαρμογής.
 • Σχεδιασμό: Δημιουργία σύγχρονων και επαγγελματικών προσφορών με την ταυτότητα της επιχείρησής σου.
 • Αυτοματισμό: Μετατροπή των προσφορών σε δελτία, τιμολόγια ή αποδείξεις με ένα click.
 • Οικονομία:  Μηδενισμός στα κόστη εκτύπωσης αποστολής και αρχειοθέτησης των παρατατικών.
 • Ειδικές λειτουργίες:  Διαχείριση έργων ανά εργοτάξιο
 • Συνδεσιμότητα : Αποστολή των δεδομένων στον λογιστή σου με ένα  click.
 • Πληροφόρηση: Πλήθος οικονομικών αναφορών που σε κατευθύνουν έγκαιρα σε σωστές αποφάσεις.
 • Δια δραστικότητα: Άντληση στοιχείων Α.Φ.Μ από την Α.Α.Δ.Ε, αποστολή Μ.Υ.Φ στην Α.Α.Δ.Ε,  φορολογικός μηχανισμός, ψηφιακή υπογραφή και P.O.S είσπραξης καρτών και πολλά ακόμα.
 • Βοηθήματα: Υπολογιστικά φύλλα, κειμενογράφος, αποστολή των παραστατικών χωρίς την χρήση του outlook και ημερολόγια,  περιλαμβάνονται στην άδεια χρήσης της εφαρμογής.  

Ακόμα περισσότερα πλεονεκτήματα που μόνο η ηλεκτρονική τιμολόγηση i-spirit προσφέρει είναι:

Το κόστος χρήσης και συντήρησης

 • 0,55€  πλέον Φ.Π.Α την ημέρα για την πλήρη έκδοση πωλήσεων 
 • 1,10€ πλέον Φ.Π.Α την ημέρα για την πλήρη έκδοση που περιλαμβάνει επιπλέον από την παραπάνω και τις ενότητες των αγορών, δαπανών και λογιστικής.

Στο παραπάνω κόστος περιλαμβάνονται:

 • η εγκατάσταση,
 • η παραμετροποίηση,
 • η σύνδεση με φορολογικό μηχανισμό,
 • οι αναβαθμίσεις
 • η τηλεφωνική υποστήριξη.

Τα δεδομένα σας ανήκουν για πάντα

Δεν σταματάει ποτέ η πρόσβαση στην εφαρμογή ακόμα και να μην ανανεώσετε την συνδρομή σας. Δεν διαγράφουμε ποτέ τα δεδομένα σας, δεν έχουμε πρόσβαση σε αυτά.

 

Δωρεάν δοκιμή

Ηλεκτρονική τιμολόγηση για πολιτικούς μηχανικούς αρχιτέκτονες και μηχανολόγους