Υποστήριξη 210-3009907, 210-6777122
Υποστήριξη 210-3009907, 210-6777122

Συνεργασία της Byte με την ηλεκτρονική τιμολόγηση i-Spirit.

Κατηγορία: 

H Byte ως πιστοποιημένος πάροχος ψηφιακής υπογραφής εγγεγραμμένη στο μητρώο της Ε.Ε.Τ.Τ εγγυάται την παροχή Εγκεκριμένων Ψηφιακών Πιστοποιητικών για την διασφάλιση των Ηλεκτρονικών Τιμολογίων σας με το πλέον σύγχρονο σύστημα ηλεκτρονικής τιμολόγησης  Ι-SPIRIT.

Χρησιμοποιώντας  την ψηφιακή υπογραφή στα ηλεκτρονικά τιμολόγια σας είστε απόλυτα κατοχυρωμένοι και συμμορφωμένοι με την ευρωπαϊκή νομοθεσία.

ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακή υπογραφή,