Τι αλλάζει με την ηλεκτρονική τιμολόγηση στην καταχώρηση των απλογραφικών βιβλίων για τους λογιστές | i-spirit
Επικοινωνία 210-3009907
Υποστήριξη 2103009907

Τι αλλάζει με την ηλεκτρονική τιμολόγηση στην καταχώρηση των απλογραφικών βιβλίων για τους λογιστές

Κατηγορία: 

Η ηλεκτρονική τιμολόγηση είναι η μεγαλύτερη μεταρρύθμιση που υλοποιείται εντός του 2019 στην χώρα μας. Ήδη έχει εφαρμοστεί στον κλάδο των καυσίμων και έως το τέλος του έτους θα είναι υποχρεωτικό μέτρο για όλες τις επιχειρήσεις και τους ελευθέρους επαγγελματίες, ανεξαρτήτου μεγέθους και αντικειμένου. Για τους αγρότες αφορά αυτούς που εμπίπτουν στις διατάξεις του ειδικού καθεστώς ν4859/2014. 

Ηλεκτρονική τιμολόγηση σημαίνει άμεση αποστολή όλων των παραστατικών πωλήσεων (στοιχείων) κατά την έκδοση τoυς από τις υπόχρεες οντότητες, στην πλατφόρμα της Α.Α.Δ.Ε, με δομημένες πληροφορίες που ενημερώνουν με σύνοψη σε πραγματικό χρόνο.

Επί της ουσίας είναι η εφαρμογή του άρθρου 69 του ν4446/16 που αφορά την διασφάλιση και τον έλεγχο των συναλλαγών και αναφέρει:
«1. Τα υποκείμενα σε φόρο φυσικά και νομικά πρόσωπα των άρθρων 3 και 45 αντίστοιχα του ν. 4172/2013 (Α' 167) υποχρεούνται να διαβιβάζουν ηλεκτρονικά σε βάση δεδομένων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, τα δεδομένα των εκδιδόμενων λογιστικών αρχείων - στοιχείων, ανεξαρτήτως της μεθόδου έκδοσης αυτών.» 

 Η ηλεκτρονική τιμολόγηση συνεπάγεται και την αυτόματη ενημέρωση των βιβλίων της επιχείρησης.  

Τι αλλάζει στην ενημέρωση των απλογραφικών βιβλίων με την ηλεκτρονική τιμολόγηση: 

 • Κατάργηση της καταχώρησης των παραστατικών πωλήσεων. 
  • Οι οντότητες θα  αποστέλλουν άμεσα τις πωλήσεις τους :
   • από το κανάλι των ταμειακών και φορολογικών μηχανών (Η.Φ.Μ)
   • από τις εμπορικές τους εφαρμογές
   • από τις πλατφόρμες ηλεκτρονικής τιμολόγησης (αφορά στις μεγάλες οντότητες και τα διπλογραφικά βιβλία)
   • Καταχωρητικά (αφορά τα μπλοκάκια)
  • Η ηλεκτρονική τιμολόγηση και αποστολή αφορά το σύνολο των πωλήσεων (Τιμολόγια, λιανικές συναλλαγές, αυτοπαραδώσεις κοκ)
 • Αντίκρισμα των παραστατικών αγορών εσωτερικού (Αυτόματη ενημέρωση από τον εκδότη που απαιτεί ενέργεια από λογιστή) και ονομάζονται «παραστατικά του εκδότη»
  • Για τα τιμολόγια που δέχεται η επιχείρηση ή ο ελεύθερος επαγγελματίας από άλλες επιχειρήσεις εντός Ελλάδος, ο λογιστής θα κάνει τον αντικρισμό τους, στην πλατφόρμα της Α.Α.Δ.Ε. Αντικρισμός παραστατικού αγοράς σημαίνει ο χαρακτηρισμός του, δηλαδή η δήλωση αν αφορά το παραστατικό σε αγορά ή πάγιο. 
 • Καταχώρηση τιμολογίων εξωτερικού εφόσον υπάρχουν και αντίκρισμα αυτών. Η ενέργεια απαιτεί καταχώρηση από τον λογιστή στην πλατφόρμα της Α.Α.Δ.Ε
  • Η καταχώρηση του παραστατικού ως σύνοψη θα καταχωρείται απευθείας στην Α.Α.Δ.Ε από τον εξουσιοδοτημένο λογιστή. 
 • Αποδείξεις Λιανικών συναλλαγών ως δαπάνες στην επιχείρηση ή τον ελ. επαγγελματία
  • Θα γίνονται καταχωτηρικά από τον εξουσιοδοτημένο λογιστή στην πλατφόρμα της Α.Α.Δ.Ε. 
 • Λοιπές εγγραφές που διαμορφώνουν το αποτέλεσμα (ΕΦΚΑ- Μισθοδοσία- Αποσβέσεις) 
  • Θα γίνονται καταχωτηρικά από τον εξουσιοδοτημένο λογιστή στην πλατφόρμα της Α.Α.Δ.Ε .
 • Δηλώσεις Φ.Π.Α - Παρακρατούμενοι Ε3 
  • Η δήλωση του Φ.Π.Α  θα ενημερώνεται αυτόματα 
  • Οι παρακρατούμενοι φόροι θα ενημερώνονται αυτόματα και πρέπει να αποστέλλονται με το ηλεκτρονικό τιμολόγιο αναλυτικά και ανά κατηγορία.
  • Η δήλωση του Ε3 θα ενημερώνεται αυτόματα. 

Γλωσσάρι και επεξηγήσεις για τις παραπάνω έννοιες: 

 • Σύνοψη παραστατικού : Είναι τα ποσά και οι πληροφορίες που απαιτεί η Α.Α.Δ.Ε μέσω της ηλεκτρονικής τιμολόγησης όπως:
  • Η καθαρή αξία, ο ΦΠΑ ανά κατηγορία, οι παρακρατούμενοι ανά κατηγορία, τα στοιχεία του αντισυμβαλλόμενου εκδότη, η ημερομηνία η ώρα κοκ.  
 • Οντότητα: Η επιχείρηση, ο ελεύθερος επαγγελματίας, ο επιτηδευματίας, το νομικό πρόσωπο που ασκεί επαγγελματική δραστηριότητα στα όρια της Ελληνικής επικράτειας. 
 • Πρότυπα παραστατικά της Α.Α.Δ.Ε: Τα 17 τυποποιημένα παραστατικά που ενημερώνουν με την προδιαγεγραμμένη μορφή σύνοψης.
 • Παραστατικά του «εκδότη»: Τα παραστατικά που εκδίδει η οντότητα και αυτοματοποιημένα ενημερώνουν :
  • τα βιβλία του εκδότη
  • τα βιβλία του παραλήπτη που ονομάζεται «Αντισυμβαλλόμενος εκδότης» 
 • Αντισυμβαλλόμενος εκδότης : είναι ο παραλήπτης του παραστατικού που έχει ενημερώσει ο εκδότης με την ηλεκτρονική τιμολόγηση και την ηλεκτρονική διαβίβαση του.
 • Λήπτης : Αφορά τα παραστατικά που λαμβάνει η οντότητα και δεν έχουν ενημερώσει αυτόματα τα ηλεκτρονικά βιβλία στην ενότητα των εξόδων. Τα παραστατικά αυτά είναι:
  • Λιανικές συναλλαγές: αποδείξεις από διόδια, φωτοτυπίες, καύσιμα (τα οποία μπορεί να καταργηθούν με τις κατάλληλες ενέργειες όπως το e-pass ή η παραλαβή τιμολογίων). 
  • Ενδοκοινοτικές αποκτήσεις- εισαγωγές από τρίτες χώρες κοκ 
  • ΕΦΚΑ
  • Ενοίκια κ.ο.κ.
 • Εγγραφές οντότητας: Οι εγγραφές που διαμορφώνουν το οικονομικό αποτέλεσμα και είναι:
  • Αποσβέσεις
  • Μισθοδοσία  κοκ
 • Αντίκρισμός παραστατικού : Ο χαρακτηρισμός του παραστατικού αγοράς στην κατάλληλη κατηγορία (Αγορά- Πάγιο) με την σύνοψη 
 • Μη αντικριζόμενα παραστατικά:  Τα παραστατικά του λήπτη και των εγγραφών της οντότητας. 

 

 

Τα πλεονεκτήματα για τους λογιστές με την ηλεκτρονική τιμολόγηση και την ηλεκτρονική διαβίβαση στην τήρηση των απλογραφικών βιβλίων

 1. Ελαχιστοποίηση του κόστους των συνδρομών από λογιστικές εφαρμογές (δεν χρειάζονται τα απλογραφικά βιβλία και οι συνδρομές) 
 2. Μείωση των εξόδων συντήρησης εξοπλισμού και υποδομών (servers, backup etc)
 3. Απαλλαγή της ευθύνης απώλειας φυσικού αρχείου από καταστροφές (κλοπή, πλημμύρα, φωτιά)
 4. Μείωση του κόστους για την μεταφορά, την καταχώρηση και την αποθήκευση των παραστατικών  
 5. Εξάλειψη εξόδων παραλαβής του φυσικού αρχείου  
 6. Κατάργηση παλαιών μέτρων (Μ.Υ.Φ) 
 7. Αποφυγή καταχωρητικών λαθών
 8. Διεύρυνση του πελατολογίου (όλες οι μικρές οντότητες θα χρειάζονται λογιστή για το αντίκρισμα των παραστατικών).

Τα πλεονεκτήματα για τις  επιχειρήσεις και τους ελ. επαγγελματίες

 1. Κατάργηση των περαιώσεων και της διατήρησης του φυσικού αρχείου 
 2. Μείωση κόστους εκτύπωσης, αποστολής και αρχειοθέτησης των παραστατικών πωλήσεων
 3. Άμεση ενημέρωση για τις υποχρεώσεις σε φόρους και Φ.Π.Α 
 4. Πρόσβαση σε νέα χρηματοδοτικά εργαλεία 
 5. Επαγγελματική εμφάνιση 

Τα πλεονεκτήματα για το κράτος 

 1. Εξοικονόμηση πόρων από την γραφειοκρατία και τους ελέγχους (υπολογίζεται στα 2 δισ.)
 2. Εξάλειψη των πλαστών τιμολογίων και της απάτης (υπολογίζεται στα 10 δις.) 

Οι αλλαγές που φέρνει η εφαρμογή του μέτρου είναι θετικές και καλοδεχούμενες από τους επιχειρηματικούς φορείς, τις επιχειρήσεις και τον λογιστικό κλάδο.

 • Το κράτος θα κερδίσει στην χειρότερη περίπτωση 4 φορές τον Ε.Ν.Φ.Ι.Α.
 • Τα λογιστικά γραφεία θα κερδίσουν χιλιάδες χαμένες εργατοώρες.
 • Οι  επιχειρήσεις (οντότητες) θα  εξοικονομήσουν χαμένες ώρες, διαδικασίες, κόστη και πρόστιμα και θα αποκτήσουν επαγγελματική εμφάνιση

Ο λογιστής γίνεται πλέον φοροτεχνικός και σταματάει να είναι ένας καταχωρητής που χάνει χρόνο για να συμφωνεί Μ.Υ.Φ και να μαζεύει χαρτιά.

Για τα διπλογραφικά βιβλία θα ενημερώσουμε σε επόμενο άρθρο

 

 

 

Σπυρόπουλος Νικόλαος 

Για την i-spirit Software 

i-spirit,