Τι σημαίνει το ηλεκτρονικό τιμολόγιο στις συναλλαγές με το δημόσιο | i-spirit
Επικοινωνία 210-3009907
Υποστήριξη 2103009907

Τι σημαίνει το ηλεκτρονικό τιμολόγιο στις συναλλαγές με το δημόσιο

Κατηγορία: 

Το ηλεκτρονικό τιμολόγιο μόνο θα γίνεται αποδεκτό στις δημόσιες συμβάσεις, σύμφωνα με την απόφαση που υπεγράφη από τον Υπουργό Οικονομικών.

Ήδη έχει συγκροτηθεί η νομοπαρασκευαστική επιτροπή, με πρόεδρο την κυρία Κωνσταντίνα Λιώση, για την εναρμόνιση των διατάξεων της Κ.Ο 2014/55/ΕΕ με νόμο που θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 31/05/2018. 

Μικρές οντότητες όπως οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οικονομολόγοι, ερευνητές, πολιτικοί μηχανικοί, δικηγόροι, εργολάβοι, ερευνητές, ιατροί, καθαριστές) και γενικότερα όσοι συναλλάσσονται με το δημόσιο, θα πρέπει να εναρμονιστούν στην μηχανογραφική έκδοση και αποστολή του ηλεκτρονικού τιμολογίου.

Κάποιες από τις πληροφορίες που θα αναφέρει το ηλεκτρονικό τιμολόγιο είναι:

 • αναγνωριστικά της επεξεργασίας και του τιμολογίου
 • χρονική περίοδος του τιμολογίου
 • στοιχεία του πωλητή
 • στοιχεία του αγοραστή
 • στοιχεία του δικαιούχου πληρωμής
 • στοιχεία αναφοράς της σύμβασης
 • λεπτομερή στοιχεία παράδοσης
 • οδηγίες για την πληρωμή
 • στοιχεία που αφορούν απαλλαγή ή επιβάρυνση
 • πληροφορίες για το συγκεκριμένο στοιχείο του τιμολογίου
 • συνολικά ποσά του τιμολογίου
 • ανάλυση του Φ.Π.Α
 • στοιχεία του φορολογικού αντιπροσώπου του αγοραστή 6.5.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 133/9.

Θα προβλεφθεί σεμινάριο επιμόρφωσης για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που εκδίδουν χειρόγραφα τα παραστατικά τους.

Το ηλεκτρονικό τιμολόγιο, δεν θα μπορεί να είναι αρχείο φωτογραφίας. 

Θα πρέπει να έχει εκδοθεί από πρόγραμμα μηχανογράφησης που να υποστηρίζει την έκδοση  ηλεκτρονικού τιμολόγιου, όπως είναι η ηλεκτρονική τιμολόγηση i-spirit.

Η ηλεκτρονική έκδοση θα επιφέρει πολλαπλά οφέλη όπως : 

 1. το μηδενικό κόστος στην αποστολή και αρχειοθέτηση 
 2. η ταχύτερη εξόφλησή τους 
 3. η μείωση του κόστους έκδοσης
 4. η καταστολή της  γραφειοκρατίας  και άλλα πολλά.

 

Ηλεκτρονική τιμολόγηση,