Την 1η Νοεμβρίου 2018 ξεκινάει η Ηλεκτρονική τιμολόγηση και η ηλεκτρονική διαβίβαση στην Α.Α.Δ.Ε | i-spirit
Επικοινωνία 210-3009907
Υποστήριξη 2103009907

Την 1η Νοεμβρίου 2018 ξεκινάει η Ηλεκτρονική τιμολόγηση και η ηλεκτρονική διαβίβαση στην Α.Α.Δ.Ε

Κατηγορία: 

Στην δημοσιότητα έδωσε η Α.Α.Δ.Ε τις προδιαγραφές για το πρωτόκολλο επικοινωνίας της  online Διαβίβασης παραστατικών πωλήσεων από τις επιχειρήσεις, δηλαδή την ηλεκτρονική τιμολόγηση.

Το μέτρο αναφέρεται στην χονδρική -λιανική σε προϊόντα και υπηρεσίες, που σημαίνει ότι αφορά όλες τις επιχειρήσεις και  τους ελεύθερους επαγγελματίες

Η ΠΟΛ 1166/2018, αναφέρει τις βασικές προδιαγραφές και τον τρόπο αποστολής των δεδομένων πωλήσεων.

Για τις επιχειρήσεις που ήδη κάνουν χρήση των φορολογικών μηχανισμών τύπου Β, τα πράγματα είναι σχεδόν έτοιμα.

Το μέτρο ενδυναμώνει την λύση του φορολογικού μηχανισμού τύπου β, χωρίς όμως να απαγορεύει και την χρήση των ψηφιακών παρόχων. Στην περίπτωση των ψηφιακών παρόχων δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστές οι προδιαγραφές και το κόστος υλοποίησης.

Η ομάδα ανάπτυξης της ηλεκτρονικής τιμολόγησης i-spirit, έχει προσαρμόσει την εφαρμογή με φορολογικό μηχανισμό τύπου Β στις απαιτήσεις της Α.Α.Δ.Ε και δεσμεύεται ότι θα δώσει λύση και στην περίπτωση που κάποια επιχείρηση επιθυμεί να λειτουργεί με ψηφιακό πάροχο. 

Η ηλεκτρονική διαβίβαση των πωλήσεων στην Α.Α.Δ.Ε (ηλεκτρονική τιμολόγηση), ξεκινάει με τα πρατήρια υγρών καυσίμων και έχει καταληκτική ημερομηνία προσαρμογής την 31/10/1018 με την ΠΟΛ 1167/2018.

Ειδικά για τα πρατήρια των υγρών καυσίμων θα αναφέρουν στις αποδείξεις και τα τιμολόγια, πέρα από την τιμή - λήπτη και το είδος καυσίμου που με την τιμή πώλησης. 

Δείτε το Φύλλο εφημερίδας κυβερνήσεως Β/3603/24-08-2018

i-spirit Development Team

ηλεκτρονική τιμολόγηση, εμπορική διαχείριση, προγραμμα τιμολόγησης, ΠΟΛ 1166/2018, φεκ  Β/3603/24-08-2018