Blog | Page 29 | i-spirit
Επικοινωνία 210-3009907
Υποστήριξη 2103009907

Blog

Νέος τρόπος εγγραφής χρήστη στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Ο.Α.Ε.Ε.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

https://www.oaee.gr/

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ : 8/10/2015

Στο πλαίσιο αναβάθμισης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που παρέχονται από τον ιστότοπο του ΟΑΕΕ, γνωστοποιείται στο ασφαλιστικό κοινό, η διαμόρφωση νέου περιβάλλοντος πρόσβασης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών και η λειτουργία νέου τρόπου εγγραφής χρήστη μέσω TAXISnet.

Ελληνικά λογιστικά πρότυπα

«Tι πρέπει να γνωρίζεται για τις νέες διατάξεις που Καθορίζονται από Ν. 4308/2014»
Πότε ισχύουν ;
Από την 1/1/2015
ΠΟΛ.1003/31.12.2014
Καταργούν σε γενικές γραμμές:

  1. διάφορα άρθρα του Κ.Φ.Α.Σ
  2. περί εφαρμογής του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου
  3. Κ.Ν. 2190/1920 «Νόμος περί Α.Ε»
  4. Τα άρθρα, που αναφέρονται στις οικονομικές καταστάσεις (Απογραφή και ετήσιες οικονομικές καταστάσεις).
  5. Αναπροσαρμογή αξίας ακίνητων

«Νέα» ορολογία

Αυτοματισμός - επικοινωνία - διασύνδεση - ασφάλεια. i-spirit invoice revolution

Αυτόματη συμπλήρωση των στοιχείων πελατών/προμηθευτών μέσω της Γ.Γ.Π.Σ

Για την αυτόματη συμπλήρωση των στοιχείων πελατών και προμηθευτών μέσω της Γ.Γ.Π.Σ απαιτείται έκδοση ειδικών ψευδοκωδικών (ψευδώνυμο και κωδικός).
ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι κωδικοί αυτοί ΔΕΝ είναι οι ίδιοι με τους κωδικούς πρόσβασης στην σελίδα της Γ.Γ.Π.Σ, αλλά ειδικοί κωδικοί που εκδίδονται έπειτα από αίτημα του χρήστη.
Τους κωδικούς αυτούς εκδίδει ο πελάτης μέσω του site της Γ.Γ.Π.Σ με τις παρακάτω οδηγίες:

i-spirit. Δημιουργία και αποστολή Μ.Υ.Φ, ημερήσια, μηνιαία, τριμηνιαία ή όποτε επιθυμείτε μέσα σε ένα λεπτό

I-SPIRIT Δημιουργία και Αποστολή Μ.Υ.Φ Ημερήσια, Μηνιαία, Τριμηνιαία ή όποτε επιθυμείτε

Μέσω του προγράμματος i-spirit μπορείτε να δημιουργήσετε τη Μ.Υ.Φ πελατών και προμηθευτών λαμβάνοντας υπόψιν τα παραστατικά που περιλαμβάνονται στις ημερομηνίες που επιθυμείτε και να τις αποστείλετε απευθείας μέσω του προγράμματος στην Γ.Γ.Π.Σ.
Η διαδικασία για την εξαγωγή και την ηλεκτρονική αποστολή των συγκεκριμένων αρχείων αναλύεται στα επόμενα βήματα.

I-SPIRIT F.A.Q.

Πως καταχωρείται τιμολόγιο πώλησης σε πελάτη εξωτερικού
Για την καταχώρηση τιμολογίου πώλησης σε πελάτη εξωτερικού είναι απαραίτητο να τηρούνται δύο προϋποθέσεις. Να ανοιχτεί είδος «Πωλήσεις Προϊόντων ή Υπηρεσιών Εξωτερικού», ή κάποιο αντίστοιχο είδος εξωτερικού και να δηλωθεί στον πελάτη η χώρα του. Το είδος πρέπει να αναγράφει στην κατηγορία ΦΠΑ «0% - Μηδενικός». Αντίστοιχα στον πελάτη πρέπει να δηλωθεί η χώρα του ώστε να μην γίνεται έλεγχος για το ΑΦΜ του και να μην τον συμπεριλαμβάνουμε στις συγκεντρωτικές καταστάσεις.

H επιστημονική ομάδα του i-spirit έχει ήδη προσαρμόσει το λογισμικό της ώστε να αποστέλλει on-line τα παραστατικά στη ΓΓΠΣ.

Ομάδα Εργασίας θα εξετάσει την δυνατότητα on-line διαβίβασης των στοιχείων των εκδιδόμενων φορολογικών παραστατικών για χονδρικές πωλήσεις αγαθών, καθώς και παροχής υπηρεσιών
Με την απόφαση Δ.ΟΡΓ.Β.1127446 ΕΞ 2015 συγκροτείται στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, Ομάδα Εργασίας για την εξέταση των δυνατοτήτων άμεσης και on-line διαβίβασης των στοιχείων των εκδιδόμενων φορολογικών παραστατικών για χονδρικές πωλήσεις αγαθών, καθώς και παροχής υπηρεσιών.
Η Ομάδα Εργασίας και ο Συντονιστής είναι οι εξής:

Ακατάσχετος τραπεζικός λογαριασμός που θα «βάζει χέρι» μόνο η Γ.Γ.Π.Σ και θα συνδέεται με τις πωλήσεις των Μ.Μ.Επιχειρήσεων.

Στα πλαίσια των μεταρρυθμίσεων του ηλεκτρονικού κράτους που είναι η διασύνδεση και η διασταύρωση των πωλήσεων προστέθηκε ο «ειδικός τραπεζικός λογαριασμός μικρομεσαίων επιχειρήσεων»
Μ.Υ.Φ, λιανικές πωλήσεις και είσπραξη από χρεωστική ή πιστωτική κάρτα έρχονται να δώσουν χώρο μόνο σε σοβαρούς επιχειρηματίες και να αποσύρουν τους «κομπογιαννίτες» από την Ελληνική αγορά.

i-spirit το μοναδικό πρόγραμμα ηλεκτρονικής τιμολόγησης με εγγυημένο κόστος υποστήριξης 0,55€ την ημέρα

Η επιστημονική ομάδα του i-spirit έκανε την διαφορά. Μείωσε το κόστος χρήσης της εμπορικής διαχείρισης και συντήρησης του κατά 70% Είναι η μόνη εταιρεία που εγγυάται σε «κλειδωμένο» ετήσιο έξοδο μόλις με 0,55€ την ημέρα.

i-spirit το ΜΟΝΑΔΙΚΟ τυποποιημένο πρόγραμμα έκδοσης - ηλεκτρονικής αποστολής τιμολογίων και διαχείρισης εξόδων.

invoice revolution
Η επανάσταση στη τιμολόγηση ήρθε με το πρόγραμμα i-spirit. Η επιστημονική μας ομάδα κατάφερε να δημιουργήσει μια εφαρμογή που λύνει άμεσα τα παρακάτω προβλήματα σε κάθε επιχειρηματία και λογιστή :

Σελίδες