Blog | Page 26 | i-spirit
Επικοινωνία 210-3009907
Υποστήριξη 2103009907

Blog

Τι πρέπει να γίνει με τη Μ.Υ.Φ και τα ηλεκτρονικά τιμολόγια καθώς και με τα λογιστικά γραφεία άμεσα.

Κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει σήμερα τη σημαντική δουλειά που κάνει ένα λογιστικό γραφείο. Όλες όμως αυτές οι αλλαγές με τις συγκεντρωτικές τιμολογίων από 0,01€ έχουν κουράσει τους λογιστές που δεν τους μένει χρόνος,  αλλά και τους επιχειρηματίες που ψάχνουν να βρουν τιμολόγια και φαντάσματα μέσα στον ελάχιστο παραγωγικό χρόνο που απομένει μέσα στην ημέρα για εργασία. Από την άλλη άποψη (του κράτους) έχουμε ένα σοβαρό θέμα όπως εκείνο υποστηρίζει για απόκρυψη εσόδων από τις επιχειρήσεις.

Καμία παράταση στο χρονοδιάγραμμα της ηλεκτρονικής τιμολόγησης και ηλεκτρονικών πληρωμών από τη Γ.Γ.Δ.Ε

Λάθος ανακοινώσεις ακούμε από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης όσον αφορά τον σχολιασμό για παράταση που αφορά στην απόφαση 1144332,9/11/15 του Α.Γ.Γ.Δ.Ε για τη λειτουργία της ομάδας έγου των ηλεκτρονικών πληρωμών έως την 31 δεκεμβρίου 2016.

Νέος τρόπος εγγραφής χρήστη στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Ο.Α.Ε.Ε.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

https://www.oaee.gr/

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ : 8/10/2015

Στο πλαίσιο αναβάθμισης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που παρέχονται από τον ιστότοπο του ΟΑΕΕ, γνωστοποιείται στο ασφαλιστικό κοινό, η διαμόρφωση νέου περιβάλλοντος πρόσβασης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών και η λειτουργία νέου τρόπου εγγραφής χρήστη μέσω TAXISnet.

Ελληνικά λογιστικά πρότυπα

«Tι πρέπει να γνωρίζεται για τις νέες διατάξεις που Καθορίζονται από Ν. 4308/2014»
Πότε ισχύουν ;
Από την 1/1/2015
ΠΟΛ.1003/31.12.2014
Καταργούν σε γενικές γραμμές:

  1. διάφορα άρθρα του Κ.Φ.Α.Σ
  2. περί εφαρμογής του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου
  3. Κ.Ν. 2190/1920 «Νόμος περί Α.Ε»
  4. Τα άρθρα, που αναφέρονται στις οικονομικές καταστάσεις (Απογραφή και ετήσιες οικονομικές καταστάσεις).
  5. Αναπροσαρμογή αξίας ακίνητων

«Νέα» ορολογία

Αυτοματισμός - επικοινωνία - διασύνδεση - ασφάλεια. i-spirit invoice revolution

Αυτόματη συμπλήρωση των στοιχείων πελατών/προμηθευτών μέσω της Γ.Γ.Π.Σ

Για την αυτόματη συμπλήρωση των στοιχείων πελατών και προμηθευτών μέσω της Γ.Γ.Π.Σ απαιτείται έκδοση ειδικών ψευδοκωδικών (ψευδώνυμο και κωδικός).
ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι κωδικοί αυτοί ΔΕΝ είναι οι ίδιοι με τους κωδικούς πρόσβασης στην σελίδα της Γ.Γ.Π.Σ, αλλά ειδικοί κωδικοί που εκδίδονται έπειτα από αίτημα του χρήστη.
Τους κωδικούς αυτούς εκδίδει ο πελάτης μέσω του site της Γ.Γ.Π.Σ με τις παρακάτω οδηγίες:

i-spirit. Δημιουργία και αποστολή Μ.Υ.Φ, ημερήσια, μηνιαία, τριμηνιαία ή όποτε επιθυμείτε μέσα σε ένα λεπτό

I-SPIRIT Δημιουργία και Αποστολή Μ.Υ.Φ Ημερήσια, Μηνιαία, Τριμηνιαία ή όποτε επιθυμείτε

Μέσω του προγράμματος i-spirit μπορείτε να δημιουργήσετε τη Μ.Υ.Φ πελατών και προμηθευτών λαμβάνοντας υπόψιν τα παραστατικά που περιλαμβάνονται στις ημερομηνίες που επιθυμείτε και να τις αποστείλετε απευθείας μέσω του προγράμματος στην Γ.Γ.Π.Σ.
Η διαδικασία για την εξαγωγή και την ηλεκτρονική αποστολή των συγκεκριμένων αρχείων αναλύεται στα επόμενα βήματα.

I-SPIRIT F.A.Q.

Πως καταχωρείται τιμολόγιο πώλησης σε πελάτη εξωτερικού
Για την καταχώρηση τιμολογίου πώλησης σε πελάτη εξωτερικού είναι απαραίτητο να τηρούνται δύο προϋποθέσεις. Να ανοιχτεί είδος «Πωλήσεις Προϊόντων ή Υπηρεσιών Εξωτερικού», ή κάποιο αντίστοιχο είδος εξωτερικού και να δηλωθεί στον πελάτη η χώρα του. Το είδος πρέπει να αναγράφει στην κατηγορία ΦΠΑ «0% - Μηδενικός». Αντίστοιχα στον πελάτη πρέπει να δηλωθεί η χώρα του ώστε να μην γίνεται έλεγχος για το ΑΦΜ του και να μην τον συμπεριλαμβάνουμε στις συγκεντρωτικές καταστάσεις.

H επιστημονική ομάδα του i-spirit έχει ήδη προσαρμόσει το λογισμικό της ώστε να αποστέλλει on-line τα παραστατικά στη ΓΓΠΣ.

Ομάδα Εργασίας θα εξετάσει την δυνατότητα on-line διαβίβασης των στοιχείων των εκδιδόμενων φορολογικών παραστατικών για χονδρικές πωλήσεις αγαθών, καθώς και παροχής υπηρεσιών
Με την απόφαση Δ.ΟΡΓ.Β.1127446 ΕΞ 2015 συγκροτείται στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, Ομάδα Εργασίας για την εξέταση των δυνατοτήτων άμεσης και on-line διαβίβασης των στοιχείων των εκδιδόμενων φορολογικών παραστατικών για χονδρικές πωλήσεις αγαθών, καθώς και παροχής υπηρεσιών.
Η Ομάδα Εργασίας και ο Συντονιστής είναι οι εξής:

Σελίδες