Γίνεται πράξη η κατάργηση των χειρόγραφων παραστατικών και η άμεση ηλεκτρονική αποστολή των πωλήσεων ν4446 | i-spirit
Επικοινωνία 210-3009907
Υποστήριξη 2103009907

Γίνεται πράξη η κατάργηση των χειρόγραφων παραστατικών και η άμεση ηλεκτρονική αποστολή των πωλήσεων ν4446

Κατηγορία: 

Το τμήμα διασφάλισης ηλεκτρονικών συναλλαγών της Α.Α.Δ.Ε βρίσκεται στην τελευταία φάση υλοποίησης  για την άμεση αποστολής των πωλήσεων των επιχειρήσεων, στο μηχανογραφικό σύστημα του υπουργείου οικονομικών. 

Ήδη η πλατφόρμα έχει προσαρμοστεί στα νέα παραστατικά του Πίνακα Δ1 που μπορείτε να δείτε εδώ . Θυμίζουμε ότι η επιστημονική μας ομάδα έχει αναρτήσει τον πίνακα Δ1, από τις 11/08/2016. Ο πίνακας Δ1 απλοποίησε τα παραστατικά από περίπου τα 120 στα 28. Στην ουσία τα βασικά παραστατικά παρέμειναν 2 που είναι το Τιμολόγιο και η Απόδειξη των λιανικών συναλλαγών, καθώς και τα πιστωτικά τους.  Τα δύο αυτά παραστατικά μπορούν να συμπεριλαμβάνουν είδη ή υπηρεσίες και παράλληλα είναι και συνοδευτικά μεταφοράς. 

Η πλατφόρμα διασφάλισης των ηλεκτρονικών συναλλαγών, προσαρμόζει στην ουσία τον ν4446 και συγκεκριμένα το άρθρο 69, το οποίο αναφέρει :

«Τα υποκείμενα σε φόρο φυσικά και νομικά πρόσωπα των άρθρων 3 και 45 αντίστοιχα του ν. 4172/2013 (Α' 167) υποχρεούνται να διαβιβάζουν ηλεκτρονικά σε βάση δεδομένων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, τα δεδομένα των εκδιδόμενων λογιστικών αρχείων - στοιχείων, ανεξαρτήτως της μεθόδου έκδοσης αυτών»

ηλεκτρονικη τιμολογηση i-spirit

Ο ν4446/α69 είναι μια τεράστια ψηφιακή αλλαγήπου θα βοηθήσει τα λογιστικά γραφεία να κάνουν ουσιαστική εργασία, δηλαδή να υπογράφουν τις οικονομικές καταστάσεις και όχι να είναι «απλήρωτοι» καταχωρητές χειρόγραφων αποδείξεων και τιμολογίων που προσπαθούν να συμφωνήσουν  τις Μ.Υ.Φ των πελατών τους.

Η δική μας άποψη ήταν ότι με τα χειρόγραφα (Μπλοκάκια) δεν γίνεται να υλοποιηθεί τέτοιο σύστημα. Γι αυτόν τον λόγο δημιουργήσαμε την εφαρμογή  ηλεκτρονικής τιμολόγησης  i-spirit η οποία αναλαμβάνει να αποστέλλει και να αρχειοθετεί ηλεκτρονικά τα παραστατικά που έχουν εκδοθεί, στον αντισυμβαλλόμενο, στο λογιστικό γραφείο και στην Α.Α.Δ.Ε.

Ο ν/4446 άρθρο 69, θα βοηθήσει στην μείωση των δαπανών των φορολογικών ελέγχων αλλά και στην αμεσότητα αυτών με τις διασταυρώσεις. 

Λογικά αμέσως μετά τις δηλώσεις το νόμος κατά την άποψή μας, θα υλοποιηθεί.