Υποστήριξη 210-3009907, 210-6777122
Υποστήριξη 210-3009907, 210-6777122

Ηλεκτρονική τιμολόγηση i-spirit medical για ιατρούς και πολυϊατρεία

Κατηγορία: 

Ο πολυτιμότερος κλάδος για την ανθρωπότητα, βρήκε λύση με την ηλεκτρονική τιμολόγηση i-spirit.     

Το ειδικό πρόγραμμα για ιατρούς είναι έτοιμο για χρήση μέσα σε 3 λεπτά. 

Ξεχάστε τον χαμένο χρόνο για περιττές παραμετροποιήσεις, εργασίες και ραντεβού με τεχνικούς. Με την εφαρμογή μπορείτε να διαχειριστείτε το αρχείο των ασθενών σας, αναζητώντας τους με τον Α.Μ.Κ.Α, το ονοματεπώνυμο ή τον Α.Φ.Μ  και να εκδώσετε την νόμιμη απόδειξη ή την δωρεάν επίσκεψη τους, με ένα click.

Μπορείτε να καταχωρήσετε τους συνοδούς του ασθενή σας, ώστε να γνωρίζετε ποιόν θα καλέσετε σε περίπτωση που δεν θα βρείτε τον ίδιο. 

Η εφαρμογή εγκαθίσταται στον τοπικό υπολογιστή  της γραμματείας και μεταφέρεται με το πάτημα ενός κουμπιού στο laptop του Ιατρού, χωρίς να κινδυνεύουν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα των ασθενών του. Πάρτε την εφαρμογή μαζί σας στις επισκέψεις των ασθενών που κάνετε στο σπίτι τους. 

Με τα διαφορετικά ημερολόγια της εφαρμογής, μπορείτε να οργανώσετε τα ραντεβού και τον χρόνο σας.  

Η εφαρμογή σας συμβουλεύει για τις εισπράξεις από πιστωτικές κάρτες και συνδέεται αυτόματα, εφόσον επιθυμείτε, με το μηχάνημα αποδοχής καρτών, για την ορθή διαχείριση των λογιστικών σας. Κάντε χρήση της ψηφιακής υπογραφής που ήδη έχετε. Υπογράψτε, στείλετε και αποθηκεύσετε τις ηλεκτρονικά τις αποδείξεις σας, εξαλείφοντας τα κόστη και τον κίνδυνο της χειρόγραφης αρχειοθέτησης. 

Μπορείτε να στείλετε το αρχείο πωλήσεων σας ανέξοδα και αυτόματα στον λογιστή σας, για να σας συμβουλεύσει άμεσα και αποτελεσματικά για την πορεία των εσόδων σας. 

Δείτε οικονομικές αναφορές ανά συνεργάτη και διαχειριστείτε τις συστάσεις σας. 

Η εφαρμογή είναι κατάλληλη για πολυιατρεία, γιατί μπορείτε να διαχειριστείτε πολλαπλά Α.Φ.Μ ειδικοτήτων από μια γραμματεία, παρακολουθώντας τις  αποδείξεις και το πελατολόγιο του κάθε Ιατρού ξεχωριστά.