Υποστήριξη 210-3009907, 210-6777122
Υποστήριξη 210-3009907, 210-6777122

Blog

Ηλεκτρονική τιμολόγηση

Ηλεκτρονική τιμολόγηση

Διασύνδεση ταμειακών μηχανών και φορολογικών μηχανισμών, το πρόβλημα και η λύση

Στον «πάγο» για πάνω από 10 μήνες έχει βάλει η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών τη νομοθετική ρύθμιση και την υπουργική απόφαση που προβλέπουν την υποχρεωτική ηλεκτρονική διαβίβαση των δεδομένων όλων των εκδιδόμενων φορολογικών στοιχείων στον server της Γενικής Γραμματείας

Νέα έκδοση 1.04

04/11/2016
 
1) Για τη χρήση της εφαρμογής απαιτείται λειτουργικό σύστημα Windows 7 ή νεώτερο.

Αναβάθμιση υπολογιστικών υποδομών της Γ.Γ.Π.Σ στις 3 Οκτωβρίου 2016

Αναβάθμιση υπολογιστικών υποδομών στις 3 Οκτωβρίου 2016
Το Υπουργείο Οικονομικών, στο πλαίσιο της προγραμματισμένης αναβάθμισης των
κεντρικών υπολογιστικών υποδομών του για την ενίσχυση της ασφάλειας όλων των
ηλεκτρονικών συναλλαγών, θα ενεργοποιήσει από την Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 2016 το
ασφαλές πρωτόκολλο επικοινωνίας TLS 1.2.
Μετά την αναβάθμιση αυτή, θα απαιτείται, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, από τους
χρήστες των ηλεκτρονικών εφαρμογών (πχ Δήλωση Ε1, Δήλωση Ε9, e-παράβολο)

Αλλαγές στην μηνιαία κατάσταση πελατών και προμηθευτών Μ.Υ.Φ 22/09/2016

Δύο σημαντικές αλλαγές ανακοινωσε η Γ.Γ.Π.Σ για την υποβολή των μηνιαίων συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών προμηθευτών (Μ.Υ.Φ)
την 22/09/2016.

Οι αλλαγές είναι οι κάτωθι:

1. Στην κατηγορία «Δαπάνες» υπάρχει πλέον η δυνατότητα καταχώρησης αρνητικών συνόλων.

2. Στην κατηγορία «Συγκεντρωτικές Εξόδων» επιτρέπεται πλέον η καταχώρηση δύο γραμμών στο ίδιο Α.Φ.Μ όταν υπάρχει η διάκριση υπόχρεος «ναι», υπόχρεος «όχι».

Ηλεκτρονική τιμολόγηση

 

Ηλεκτρονική τιμολόγηση

Ηλεκτρονική τιμολόγηση σημαίνει η κατάργηση της εκτύπωσης των παραστατικών πώλησης σε χαρτί και η ηλεκτρονική αποστολή αυτών (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) στον αντισυμβαλλόμενο που είναι ο λήπτης της παροχής υπηρεσίας ή του εμπορεύματος. Ο λήπτης μπορεί να είναι επιχείρηση ή ιδιώτης.

Πίνακας Δ1 για την διασύνδεση φορολογικών μηχανισμών με το esend της Γ.Γ.Π.Σ σε αντικατάσταση του πίνακα Δ

 

 

 

Ο πίνακας Δ1 είναι ο νέος πίνακας που αντικαθηστά τον πίνακα Δ όσον αφορά  τα παραστατικά με βάση τα Ελληνικά λογιστικά πρότυπα, για την διασύνδεση των φορολογικών μηχανισμών με την ΓΓΠΣ στο esend (Aυτόματη αποστολή πωλήσεων στο esend). 

Σελίδες