Υποστήριξη 210-3009907, 210-6777122
Υποστήριξη 210-3009907, 210-6777122

Αρχική Παραμετροποίηση

Η αρχική παραμετροποίηση του προγράμματος i-spirit δε διαρκεί περισσότερο από 5 λεπτά. Βάζοντας τα στοιχεία σας και το λογότυπο της επιχείρησης σας είστε έτοιμοι να εκδώσετε παραστατικά πώλησης στους πελάτες σας. Σε περίπτωση που κάνετε χρήση φορολογικού μηχανισμού απλά το δηλώνετε στις παραμέτρους.