Κεντρικό menu πλοήγησης.

Tο κεντρικό menu σας δίνει τη δυνατότητα με μια γρήγορη ματιά να έχετε πρόσβαση σε βασικές πληροφορίες και λειτουργικότητες της εφαρμογής.
Κάποιες από τις δυνατότητες αυτές είναι:
-Αντίγραφα ασφαλείας (η εκτέλεση της εργασίας, η ενημέρωση για τη τελευταία φορά που εκτελέστηκε η εργασία και το αποθηκευτικό μέσο που πάρθηκαν).
-Η έκδοση Ζ σε περίπτωση που κάνετε χρήση φορολογικού μηχανισμού.
-Η ημερομηνία και την ώρα του συστήματος.
-Τα ραντεβού της ημέρας
-Αν υπάρχει νέα έκδοση version με βελτιστοποιήσεις.

Επίσης στο κεντρικό μενού υπάρχει η δυνατότητα επικοινωνίας με τεχνικό υποστήριξης της εφαρμογής.