Παραστατικά πωλήσεων και αγορών | i-spirit
Επικοινωνία 210-3009907
Υποστήριξη 2103009907

Παραστατικά πωλήσεων και αγορών

Από την 1/1/2014 ο Κ.Φ.Α.Σ έχει μπει σε εφαρμογή.
Ένας από τους στόχους του είναι η απλοποίηση των παραστατικών πώλησης, ( απόδειξη λιανικών συναλλαγών, τιμολόγιο, πιστωτικό τιμολόγιο, δελτίο αποστολής).
To λογισμικό i-spirit έχει ενσωματώσει όλες αυτές τις αλλαγές στις λειτουργίες του.
Τα παραστατικά των πωλήσεων και αγορών σε συνδυασμό με τα είδη που η επιστημονική μας ομάδα έχει εγκαταστήσει σας δίνουν τη δυνατότητα:
-Να συντάσσονται αυτόματα οι αναφορές στο απλογραφικό σύστημα,
-Να σας δίνει τη δυνατότητα καταχώρησης παραστατικού (αγοράς, παγίου ή δαπάνης), χωρίς να είστε φοροτεχνικός.