Υποστήριξη 210-3009907, 210-6777122
Υποστήριξη 210-3009907, 210-6777122

Είδη πωλήσεων και αγορών

Το λογισμικό i-spirit έχει κλειδωμένα είδη αγορών και πωλήσεων από τον κατασκευαστή. Η επιστημονική ομάδα που είναι υπεύθυνη για τη δημιουργία του προγράμματος, μελέτησε με προσοχή τις απαιτήσεις των επιχειρήσεων που απευθύνεται. Σε συνδυασμό με τον ελάχιστο χρόνο που έχει ο ελεύθερος επαγγελματίας του 2014, κατάφερε να του δώσει τη σωστή πληροφόρηση και έλεγχο με τα κλειδωμένα είδη. Δεν σας στερεί όμως την ευελιξία να προσαρμόσετε το λογισμικό στις ανάγκες της επιχείρησής σας, ανοίγοντας νέα είδη.